ทริปใกล้เคียง 'พาโร'

ท่องเที่ยว 'ดรากการ์ทา'

: 1424วัดตัมโช

วัดตัมโช

วัดตัมโช (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานเหล็กทอดยาวไปอีกฝั่ง

2345
ทริปของคุณ