ทริปใกล้เคียง 'พาโร'

ท่องเที่ยว 'ดรากการ์ทา'

: 1590วัดตัมโช

วัดตัมโช

วัดตัมโช (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานเหล็กทอดยาวไปอีกฝั่ง

2475
ทริปของคุณ