สถานที่ท่องเที่ยว

ทิมพู

ภูฏาน

views:1307


ทริปใกล้เคียง ทิมพู

  • ตาชิโชซอง

   ตาชิโชซอง

   address ตาชิโช ซอง อยู่ในประเทศภูฏาน

   ทาชิโชซองหรือ ทิมพูซอง รวมทั้งเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ ที่ทำการรัฐบาล และสำนักพระราชวัง

   upload image

   views 1102

   Place

   share

  • เมืองทิมพู

   เมืองทิมพู

   address ทิมพู, ภูฏาน

   ทิมพูเป็นเมืองหลวงของภูฏานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ในสมัยท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เดินทางมาเผยแร่ศาสนาพุทธในภูฏาน ทิมพูยังเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีวัดอยู่เพียง 2-3 วัด กับมีประชากรไม่มากนัก เมื่อทิมพูได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแล้ว จึงมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจนในปัจจุบันทิมพูมีประชากรมากกว่า 50,000 คน

   upload image

   views 889

   Place

   share

  • โดชูลาพาส

   โดชูลาพาส

   address โดชูลาพาส, ทิมพู, ภูฏาน

   โดชูลาพาสหรือช่องเขาศิลา

   upload image

   views 1045

   Place

   share

  • ซิมโทกาซอง

   ซิมโทกาซอง

   address ซิมโทกาซอง, ภูฏาน

   ซิมโทกาซอง ซึ่งเป็นซองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ

   upload image

   views 1553

   Place

   share

ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม