“ทาชิโชซองหรือ ทิมพูซอง รวมทั้งเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ ที่ทำการรัฐบาล และสำนักพระราชวัง”

ทาชิโชซอง ในปัจจุบันแบ่งเป็นพระตำหนักฤดูร้อน ในสมเด็จพระสังฆราชภูฎาณ พระอารามหลวง สำนักพระราชวัง ทำเนียบรัฐบาล ห้องประชุมรัฐสภาแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ กว่า 100 ห้อง แต่อนุญาตให้นักท่องเที่ยว เข้าชมเฉพาะห้องท้องพระโรง ซึ่งประดับภาพจิตรกรรมผาผนัง และผ้าพระบที่เล่าเรื่องราวในพระพุทธศาสนาสายวัชรยาน โดยเฉพาะตำนานแห่ง "พระปัทมสัมภวะ" หรือ "พระปทุมสมภพ" (แปลว่า ผู้กำเนิดจากดอกบัว) ภาคหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ชาวภูฎานนับถือเป็นอาจารย์ใหญ่ ผู้นำศาสนาพุทธนิกายวัชรยานต้นตระมาเผยแผ่ในดินแดนนี้ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน เรียกขานในภาษทิเบตว่า "กูรูป" 

พระบรมมหาราชวังอยู่ริมแม่น้ำและเชิงเขา เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาล คณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู ประกอบด้วยคณะสงฆ์ และข้าราชการระดับสูงภายในซองมีกลุ่มอาคารที่แยกออกเป็นเขตสังฆาวาส และเขตฆราวาสกับลานอเนกประสงค์ สถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา หอกลางเป็นหอสูงสามชั้นอยู่ตรงกลาง เป็นที่ประกอบพิธีสำคัญและที่พำนักสงฆ์ห้องบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ


ตาชิโชซอง

แชร์

ตาชิโช ซอง อยู่ในประเทศภูฏาน แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ต่างประเทศ,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

1579

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

สวนสัตว์เมืองทิมพู สวนสัตว์เมืองทิมพู (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.21 กิโลเมตร

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ภูฏาน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ภูฏาน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.81 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

Folk Heritage Museum Restaurant Folk Heritage Museum Restaurant (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.91 กิโลเมตร