ทริปใกล้เคียง 'ทิซีโน'

ท่องเที่ยว 'บริออน'

: 1228ลินเดนฮอฟ

ลินเดนฮอฟ

เมืองที่สวยงามเหมาะแก่ก่ารพักผ่อนหย่อนใจ

128
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

1 ใน 4 โบสถ์หลักของเมืองซูริคที่มีความสวยงาม

111
ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น

ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น

เทือกเขาที่ทั้งอยู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศอิตาลี

102
ทะเลสาบเบรียนซ์

ทะเลสาบเบรียนซ์

ทะเลสาบยอดนิยมที่มีกิจกรรมมากมาย

94
มหาวิหารโลซานน์

มหาวิหารโลซานน์

วิหารที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

92
เบอนีน่าเอ๊กซ์เพรส

เบอนีน่าเอ๊กซ์เพรส

1 ใน 3 รถไฟที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

80
อินเตอร์ลาเคิน

อินเตอร์ลาเคิน

เมืองที่มีทัศนียภาพอันงดงาม

73
ทริปของคุณ