ทริปใกล้เคียง 'เขตตะนาวศรี'

ท่องเที่ยว 'มะริด'

: 799


เกาะพิลา

เกาะพิลา

กลุ่มเกาะมะริดเป็น 1 ใน 4 เกาะที่มีหาดทรายสวยงาม และขึ้นทะเบียนเป็นเขตวนอุทยานทางทะเลในปี 2539 แหล่งที่มาจาก หนังสือพิมพ์อีเลฟเว่นนิวส์

1013
ทริปของคุณ