ทริปใกล้เคียง 'สกลนคร'

ช้อปปิ้ง 'สกลนคร'

เลือก : อำเภอ
: 1260


อำเภอเมืองสกลนคร
ครามสกล

ครามสกล

ปัจจุบันการทำผ้าย้อมสีครามในโลกยังมีอยู่อย่างจำกัดโดยประเทศไทยนับเป็นเพียง 1 ใน 8 ของโลกที่ผลิตผ้าย้อมสีคราม ผ้าครามจึงถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประจำถิ่นของเขตพื้นที่สกลนคร

2683
อำเภอพรรณานิคม
ผ้าภูไทรุณณี

ผ้าภูไทรุณณี

ผ้าภูไทรุณณี ผ้าฝ้ายเข็นมือ ย้อมคราม ย้อมเปลือกไม้

1898
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโนนเรือสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโนนเรือสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโนนเรือสามัคคี (ร้านขายของฝาก) ผ้าย้อมคราม

1012
อำเภอส่องดาว
ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าศิลา

ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าศิลา

ตลาดสดเทศบาล ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

531
ทริปของคุณ