ทริปใกล้เคียง 'สมุทรปราการ'

ท่องเที่ยว 'อำเภอบางพลี'

: 1673วัดบางพลีใหญ่ใน

วัดบางพลีใหญ่ใน

วัดบางพลีใหญ่ใน เดิมชื่อ วัดพลับพลาไชยชนะสงคราม ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเรียกวัดนี้ว่า วัดใหญ่หรือ วัดหลวงพ่อโต

4852
ทริปของคุณ