ทริปใกล้เคียง 'นครนายก'

ท่องเที่ยว 'อำเภอบ้านนา'

: 3480



น้ำตกกะอาง

น้ำตกกะอาง

น้ำตกกะอาง น้ำตกที่มีขนาดเล็ก ลักษณะเป็นลานหินกว้าง มีน้ำตกไหลผ่านตามช่องหิน 

2493
พระพุทธบาท 4 รอย นครนายก

พระพุทธบาท 4 รอย นครนายก

พระพุทธบาท 4 รอย นครนายก ประดิษฐาน ณ มณฑปวัดทองย้อย เป็นโบราณสถานอันเก่าแก่ มีนักท่องเที่ยวสนใจกราบไหว้ ชมความงามเป็นจำนวนมาก

3243
วัดเลขธรรมกิตติ์

วัดเลขธรรมกิตติ์

โบสถ์ปรกโพธิ์ ประตูแห่งกาลเวลา วัดเก่าแก่ปลายกรุงศรีอยุธยา อายุ 100 กว่าปี 

35
ทริปของคุณ