ทริปใกล้เคียง 'อ่างทอง'

ท่องเที่ยว 'อำเภอป่าโมก'

: 3200วัดสระแก้ว

วัดสระแก้ว

วัดสระแก้ว เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ที่มีเด็กอยู่ในความดูแล และได้จัดตั้งคณะลิเกเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว เพื่อหารายได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าด้วย นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ "สามัคคีสมาคาร" ซึ่งเป็นศูนย์โครงการทอผ้าตามพระราชประสงค์

5311
วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของ ประเทศไทย

4372
หมู่บ้านทำกลอง

หมู่บ้านทำกลอง

หมู่บ้านทำกลอง เป็นหมู่บ้านทำกลองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน  

4081
ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ

ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ

ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ เป็นประดิษฐกรรมดินเหนียว ที่สวยงามจัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกเพศทุกวัย   

3928
วัดท่าสุทธาวาส

วัดท่าสุทธาวาส

วัดท่าสุทธาวาส อ่างทอง ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  

2464
ทริปของคุณ