“วัดป่าโมกวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของ ประเทศไทย”

วัดป่าโมกวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของประเทศไทย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น มีความยาวจากพระเมาลีถึงปลายพระบาท ประมาณ 12 วา ( 22.58 เมตร) ก่ออิฐถือปูนปิดทอง ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง และผู้สร้าง แต่มีในพระราชพงศาวดารในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ว่าพระองค์ก่อนจะยกทัพไปรบ กับพระมหาอุปราชได้เสด็จมาชุมนุมพล และถวายสักการะ บูชาก่อนยกทัพไปตีพม่า และในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ประมาณปี พ.ศ. 2269 ว่าวิหารที่ประดิษฐาน อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานั้น กระแสน้ำได้กัดเซาะตลิ่ง จนเกือบถึงพระวิหาร

พระเจ้าท้ายสระจึงโปรดฯให้ ทำการชลอพระพุทธรูปให้ห่างออกจากริมแม่น้ำ ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่และยากลำบากมาก ได้มอบหมายให้พระยาราชสงครามเป็นเจ้างาน และได้เสด็จมาควบคุมการชะลอองค์พระ ให้พ้นจาก กระแสน้ำเซาะตลิ่งพังไปไว้ยังวิหารใหม่ ที่วัดตลาดห่างจากฝั่งแม่น้ำ 168 เมตร ได้ในปีพ.ศ.2275 แล้วโปรดให้รวม วัดตลาดกับวัดชีปะขาวเป็นวัดเดียวกัน พระราชทานนามว่าวัดป่าโมกเพรา ะบริเวณนั้นมีต้นโมกมากมาย แต่ยังไม่ได้ทันได้ฉลองก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน และได้ทำการฉลองในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งเป็นรัชกาลต่อมา ซึ่งมีโคลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ใน สมัยเป้นกรมพระราชวังบวร เรื่องการชะลอพระพุทธไสยาสน์ปรากฏอยู่ในพระวิหารด้วย และมาปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ว่า มีเรื่องโจษจันกันว่า พระนอน วัดป่าโมกข์พูดได้ โดยมีพยานทั้งพระและฆราวาส ความถึงพระเนตรพระกรรณ พระองค์พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช


เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 2 รายการ)

surapol

รีวิวเมื่อ 18 เม.ย. 55

โบสถ์วัดป่าโมกข์วรวิหาร ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
โบสถ์วัดป่าโมกข์วรวิหาร ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 18 เม.ย. 55

พระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของ ประเทศไทย
พระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของ ประเทศไทย

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

หมู่บ้านทำกลอง หมู่บ้านทำกลอง (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.34 กิโลเมตร

วัดสระแก้ว วัดสระแก้ว (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.08 กิโลเมตร

ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 3.75 กิโลเมตร

วัดท่าสุทธาวาส วัดท่าสุทธาวาส (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.77 กิโลเมตร

วัดราชปักษี วัดราชปักษี (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 7.61 กิโลเมตร