ทริปใกล้เคียง 'สกลนคร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอพังโคน'

: 2393เขื่อนน้ำอูน

เขื่อนน้ำอูน

พื้นที่ทั่วไปล้อมด้วยเทือกเขาภูพานและป่าไม้ที่สวยงาม บริเวณใกล้กับสันเขื่อนเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากการระบายน้ำออกจากเขื่อน

2262
ทริปของคุณ