ทริปใกล้เคียง 'กำแพงเพชร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอลานกระบือ'

: 1204


วัดแก้วสุริย์ฉาย

วัดแก้วสุริย์ฉาย

วัดแก้วสุริย์ฉาย กราบสักการะหลวงปู่ขำ หลวงปู่กลับ ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวลานกระบือ

295
ทริปของคุณ