ทริปใกล้เคียง 'ฉะเชิงเทรา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอสนามชัยเขต'

: 1294


อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง

อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง

อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง

1424
จัดทริปของคุณ