ทริปใกล้เคียง 'ปทุมธานี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอสามโคก'

: 2902วัดสิงห์ สามโคก

วัดสิงห์ สามโคก

วัดสิงห์ สามโคก วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา ภายในวัดมีพระอุโบสถเก่า พระประธานปางมารวิชัย และพระนอน  

11562
วัดโบสถ์ สามโคก

วัดโบสถ์ สามโคก

วัดโบสถ์ สามโคก มีรูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์โต องค์ใหญ่ พระเหลือ ชาวบ้านนับถือ ศักดิ์สิทธิ์มาก 

8066
วัดเจดีย์ทอง

วัดเจดีย์ทอง

เจดีย์ศิลปะรามัญ สีทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก อายุกว่า 160 ปี  พระพุทธรูปหยกขาว ศิลปะพม่า บริเวณวัด มีวีถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวไทยรามัญ

4205
ทริปของคุณ