ทริปใกล้เคียง 'ขอนแก่น'

ท่องเที่ยว 'อำเภอหนองสองห้อง'

: 3023วัดสระบัวแก้ว

วัดสระบัวแก้ว

ภาพจิตรกรรมและประติมากรรมตรงเชิงบันไดทางขึ้นสู่โบสถ์

3553
ทริปของคุณ