ทริปใกล้เคียง 'มุกดาหาร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอหนองสูง'

: 1427น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

ระยะน้ำตกสูง 7 เมตร กว้าง 30 เมตร มีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำได้

3180
วัดพิจิตรสังฆาราม

วัดพิจิตรสังฆาราม

ชมหอธรรมาสน์เสาเดียวเอกลักษณ์เมืองมุกดาหาร

1200
วัดนรวราราม

วัดนรวราราม

ชมสิมพื้นบ้านอีสาน

1192
วัดบรรพตคีรี ภูจ้อก้อ

วัดบรรพตคีรี ภูจ้อก้อ

สักการะเจดีย์และหุ่นขี้ผึ้งหลวงปูคำหล้า

944
ทริปของคุณ