ทริปใกล้เคียง 'สกลนคร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอเต่างอย'

: 2538อุทยานแห่งชาติภูผายล อ่างเก็บน้ำห้วยหวด

อุทยานแห่งชาติภูผายล อ่างเก็บน้ำห้วยหวด

อ่างเก็บน้ำห้วยหวด เป็นเขื่อนชลประทานโครงการพระราชดำริ

3579
ทริปของคุณ