ทริปใกล้เคียง 'ขอนแก่น'

ท่องเที่ยว 'อำเภอโคกโพธิ์ชัย'

: 2780วัดอุดมคงคาคีรีเขต

วัดอุดมคงคาคีรีเขต

เชิญสักการะหลวงปู่ผาง เกจิอาจารย์ชื่อดัง ชมเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ผาง

1962
ทริปของคุณ