ทริปใกล้เคียง 'มิเอะ'

ท่องเที่ยว 'อิเซะ'

: 1051ถนนย้อนยุคโอคาเกะโยโคะโจ Okage Yokocho Ancient Street

ถนนย้อนยุคโอคาเกะโยโคะโจ Okage Yokocho Ancient Street

ถนนย้อนยุคโอคาเกะโยโคะโจ (Okage Yokocho Ancient Street) ย่านที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ มีอาคารไม้แบบยุคเอโดะจำลองที่เป็นร้านขายงานฝีมือและร้านอาหาร

10
Meoto Iwa  Wedded Rocks

Meoto Iwa Wedded Rocks

หินเมโอโตะอิวะ Meoto Iwa (Wedded Rocks)

8
ทริปของคุณ