ทริปใกล้เคียง 'ชิซูโอกะ'

ท่องเที่ยว 'ฮะมะมะสุ'

: 2454ปราสาท Hamamatsu

ปราสาท Hamamatsu

จากหอสังเกตการณ์ที่ชั้นบนสุดสามารถเห็นทิวทัศน์ของเมืองHamamatsu เมื่ออากาศดียังสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เช่นเดียวกัน สำหรับชั้นอื่นๆเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีการจัดแดงเครื่องมือหลากหลาย ดาบญี่ปุ่นและเสื้อเกราะ

561
ทริปของคุณ