ทริปใกล้เคียง 'พาโร'

ท่องเที่ยว 'เจียวชา'

: 2153วัดตั๊กซัง

วัดตั๊กซัง

วัดตั๊กซัง วัดที่อยู่บนริมหน้าผาสูงชัน นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้ากว่า 3.5 กม. ทางขึ้นเขา เพิ่อไปให้ถึงวัด

2281
ทริปของคุณ