“ตลาดท่าขี้เหล็ก แหล่งค้าขาย สินค้า ราคาถูก”

ตลาดท่าขี้เหล็ก อำเภอแม่สาย เป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน มีสพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวไทยและพม่าเดินทางหาสู่ค้าขายกันได้โดยเสรี นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทานไปยัง ท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า เพื่อซื้อสินค้าพื้อเมืองและสิ้นค้า ราคาถูก เช่น เสื้อผ้า สบู่พม่า ซึ่งถ้าอยู่แค่ฝั่งแม่สายจะไม่ค่อยมีสินค้ามากเนื่องจากประเทศไทย มีกฎหมายด้านลิขสิทธิ์และภาษี


การข้ามไป ท่าขี้เหล็ก นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.30-18.00 น. โดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ค่าบริการคนละ 30 บาท

 

เมืองท่าขี้เหล็ก

แชร์

พม่า รัฐฉาน ท่าขี้เหล็ก แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,เมือง

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

1081

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดพระเจ้าระแข่ง วัดพระเจ้าระแข่ง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.65 กิโลเมตร

วัดพระหยก วัดพระหยก (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.03 กิโลเมตร

เจดีย์ชเวดากององค์จำลอง เจดีย์ชเวดากององค์จำลอง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.05 กิโลเมตร