“ เจดีย์ชเวดากององค์จำลอง บนยอดเขา ที่ดูเด่นสง่า ชมวิวเมืองท่าขี้เหล็ก ”

เจดีย์ชเวดากององค์จำลอง องค์จริงอยู่ในเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่ของพม่า ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จำนวน 8 เส้น และอัฐิบริขารของพระพุทธเจ้า บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจำนวน 5,428 เม็ด และมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด


-

เจดีย์ชเวดากององค์จำลอง

แชร์

Township Dhammayon, ท่าขึ้เหล็ก, รัฐฉาน, พม่า แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,โรแมนติก,ต่างประเทศ,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด,จุดชมวิว

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

1350

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดพระหยก วัดพระหยก (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.23 กิโลเมตร

วัดพระเจ้าระแข่ง วัดพระเจ้าระแข่ง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.41 กิโลเมตร

เมืองท่าขี้เหล็ก เมืองท่าขี้เหล็ก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.05 กิโลเมตร