“สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ มีจิตรกรรมฝาผนังภาพมังกรในม่านเมฆขนาดใหญ่ รูปปั้นสำริดเท่าองค์จริง รูปปั้นหินต่างๆ”

สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก พระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนพระองค์เดียวที่ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส สุสานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานถึง 11 ปี พระเจ้าไคคิงห์เป็นพระบิดาของพระเจ้าเบ๋าได่ ทรงครองราชย์อยู่ 9 ปี ในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง

ทางขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่าที่จะพานักท่องเที่ยวขึ้นไปสู่สุสานชั้นที่ 1 จากนั้นมีบันไดต่อไปยังสุสานชั้นที่ 2 บันไดนี้เรียงรายไปด้วยรูปปั้นหินของ ช้าง ม้า ข้าราชการทหารและพลเรือน ส่วนชั้นที่ 3 เป็นพระราชวังเทียนคิงห์ ภายในมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการใช้กระเบื้องสีปูพื้น นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังภาพมังกรในม่านเมฆขนาดใหญ่ที่วาดโดยใช้ศิลปินที่เขียนภาพด้วยเท้า ประดับอยู่บนเพดานกลางห้องโถง ส่วนทางซ้ายและขวาเป็นภาพเฟรสโกอันเต็มไปด้วยสีสันมราตกแต่งด้วยการฝังกระจกสีและกระเบื้องนับพันชิ้น แสดงถึงเรื่องราวมากมายของสัตว์ ดอกไม้ และต้นไม้ ตลอดจนรูปปั้นสำริดขนาดเท่าองค์จริงของพระเจ้าไคคิงห์ ซึ่งสร้างที่ฝรั่งเศสในปี พ.ศ.2465 ตั้งอยู่บนยกพื้นด้านบนสุดของสุสาน


เข้าชมได้ตลอดปี

สุสานจักรพรรดิไคดิงห์

แชร์

เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

666

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดเทียนมู่ วัดเทียนมู่ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 7.64 กิโลเมตร

นั่งเรือมังกรล่องลำน้ำหอม นั่งเรือมังกรล่องลำน้ำหอม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 7.83 กิโลเมตร