“เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า”

วัดเทียนมู่ ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของริมแม่น้ำหอม ของประเทศเวียดนาม ทางไปสุสานของพระเจ้ามิงห์หม่าง วัดแห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา นิกายเซน จุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้ก็คือ เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ส่วนทางฝั่งซ้ายและขวาเป็นที่ตั้งของศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่หนักถึง 2,000 กิโลกรัม

ถัดมาทางด้านหลังของเจดีย์เป็นทางเข้าไปภายในวัด มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ คอยยืนเฝ้าปกป้องไม่ให้ความชั่วร้ายเข้ามาเยือนและวัดแห่งนี้เองมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองในช่วงยุคหลังของเวียตนาม เมื่อพระภิกษุทิกกวางหยุก เจ้าอาวาสของวัดเทียนมู่ได้ใช้รถออสตินสีฟ้าคันเล็กเป็นพาหนะไปเผาตัวเองที่กลางกรุงไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์ซิตี้ในปัจจุบัน ใน วันที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2506 เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์ และการฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาลโงดินห์เดียมที่เป็นคาทอลิก รวมทั้งใช้ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนในประเทศ ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั้นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้


เข้าชมได้ตลอดทั้งปี

บริเวณหน้าวัดมีร้านขายของฝากและของที่ระลึก

วัดเทียนมู่

แชร์

เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ต่างประเทศ,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

536

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

นั่งเรือมังกรล่องลำน้ำหอม นั่งเรือมังกรล่องลำน้ำหอม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.39 กิโลเมตร

สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 7.64 กิโลเมตร