“เป็นศิลปะแบบนครวัด ศาสนาฮินดู ตั้งอยู่ตรงข้ามของถนนจากปราสาทธรรมานนท์ สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 17 รัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2”

ปราสาทเจ้าสายเทวดา เป็นศิลปะแบบนครวัด ศาสนาฮินดู ตั้งอยู่ตรงข้ามของถนนจากปราสาทธรรมานนท์ สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 17 รัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เป็นปราสาทขนาดย่อม สร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีลวดลายลักษณะงดงาม เป็นปราสาทคู่กับปราสาทธรรมานนท์ที่อยู่ใกล้กัน และสร้างเพิ่มเติมโดยพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 ต่อ จนสิ้นสุดในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทเจ้าสายเทวดาทรุดโทรมลงมากและกำลังได้รับการบูรณะอยู่อย่างต่อเนื่อง


ปราสาทเจ้าสายเทวดา

แชร์

อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพูชา แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ศาสนสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

573

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ปราสาทธรรมานนท์ ปราสาทธรรมานนท์ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.21 กิโลเมตร

ปราสาทตาแก้ว ปราสาทตาแก้ว (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.53 กิโลเมตร

ปราสาทตาเนย ปราสาทตาเนย (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.17 กิโลเมตร

ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.73 กิโลเมตร

นครธม นครธม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.78 กิโลเมตร

ปราสาทพระขรรค์ ปราสาทพระขรรค์ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.93 กิโลเมตร

ปราสาทบายน ปราสาทบายน (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 2.05 กิโลเมตร

ปราสาทบาปวน ปราสาทบาปวน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 2.31 กิโลเมตร

ปราสาทพิมานอากาศ ปราสาทพิมานอากาศ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 2.31 กิโลเมตร

ปราสาทนาคพัน ปราสาทนาคพัน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 2.74 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง