“เป็นศิลปะแบบบายน ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทตาแก้ว สร้างในปีคริสตศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7”

ปราสาทตาเนย เป็นศิลปะแบบบายน ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทตาแก้ว สร้างในปีคริสตศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และได้ก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 เป็นปราสาทที่อยู่ในป่าและอยู่ในช่วงกำลังบูรณะ ปราสาทนี้มีความสวยงามอยู่ในตัว ทางเข้าปราสาทอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นปราสาทหินทรายที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบันได้ชำรุดทรุดโทรมลง มีต้นไม้ใหญ่เข้าชอนไชคล้ายกับปราสาทตาพรหม ทำให้หลายส่วนพังทลายลง ในบริเวณปราสาทมีบรรณาลัยเหลืออยู่ส่วนหนึ่ง และจะสังเกตเห็นระเบียงคตที่ต่อติดกับตัวปราสาท


ปราสาทตาเนย

แชร์

อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพูชา แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ศาสนสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

590

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ปราสาทตาแก้ว ปราสาทตาแก้ว (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.93 กิโลเมตร

ปราสาทธรรมานนท์ ปราสาทธรรมานนท์ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.02 กิโลเมตร

ปราสาทเจ้าสายเทวดา ปราสาทเจ้าสายเทวดา (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.17 กิโลเมตร

ปราสาทนาคพัน ปราสาทนาคพัน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.58 กิโลเมตร

ปราสาทพระขรรค์ ปราสาทพระขรรค์ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.80 กิโลเมตร

ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 2.01 กิโลเมตร

ปราสาทบันทายกเดย ปราสาทบันทายกเดย (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 2.85 กิโลเมตร

นครธม นครธม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 2.90 กิโลเมตร

ปราสาทบายน ปราสาทบายน (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 3.12 กิโลเมตร

ปราสาทพิมานอากาศ ปราสาทพิมานอากาศ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 3.26 กิโลเมตร