“พระธาตุศรีโคตรบอง หรือพระธาตุเมืองเก่า ”

ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองท่าแขก พระธาตุศรีโคตรบองสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราว พุทธศตวรรษที่ 6 เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ พระยาศรีโคตรบอง กษัตริย์นครศรีโคตตะบุระ กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรศรีโคตรบูร  เนื่องจากที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทั้ง 4 คือ พระกะกุสันโท, พระโกนาคะมะโน, พระกัดสะโบ และพระโคตะโม  

พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิที่เดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอาณาจักรสีโคตรบอง โดยคำแนะนำของพระเถระทั้งหลาย เจ้าสุมินทะราชจึงได้ลงมือก่อสร้างพระธาตุสีโคตรตะบองขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระยาสีโคตรบองและได้เอาพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ดินแดนแห่งนี้ 


พระธาตุศรีโคตรบอง

แชร์

เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศลาว แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

3569

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

เมืองเก่าท่าแขก เมืองเก่าท่าแขก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.95 กิโลเมตร

ตลาดสุขสมบูรณ์ ตลาดสุขสมบูรณ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.98 กิโลเมตร

ด่านศุลกากรท่าแขก ด่านศุลกากรท่าแขก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.49 กิโลเมตร