“วัดนันตาราม ชมวิหารไม้ศิลปะไทใหญ่  พระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย  เจดีย์แบบไทยใหญ่  พระอุโบสถ  พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ พระเจ้าแสนแซ่ พระพุทธรูปหินขาว”

วัดนันตาราม ตั้งอยู่บริเวณตลาดเทศบาลตำบลเชียงคำ ไม่ปรากฎว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด เป็นวัดประจำชุมชนชาวไทยใหญ่ เดิมเรียก วัดจองคา เพราะมุงด้วยหญ้าคา (คำว่า จอง เป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึงวัด) พุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่เป็นผู้สร้าง โดย พ่อหม่องโพธิ์ขิ่น บริจาคที่ดิน เนื้อที่ 3 ไร่เศษ เป็นสถานที่ก่อสร้าง พ่อเฒ่าอุบล เป็นประธานในการก่อสร้างจนสำเร็จเรียบร้อย มีฐานะเป็นอารามหรือสำนักสงฆ์ ประชาชนทั่วไปนิยามเรียก วัดจองเหนือ เพราะอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลเชียงคำ สร้างวิหารไม้ ในปี พ.ศ. 2467 แม่นางจ๋ามเฮิง ได้บริจาคที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา สำหรับขยายอาณาเขตของวัด รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 8 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา วิหารหลังปัจจุบัน พ่อเฒ่านันตา (อู๋) วงศ์อนันต์ คหบดีชสวไทยใหญ่ผู้มีศรัทธาแรงกล้าที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้บริจาคทรัพย์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์

เสนาสนะและเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารหลังใหม่แทนวิหารที่มุงหญ้าคา โดยว่าจ้างชาวไทยใหญ่มาออกแบบและทำการก่อสร้างเป็นวิหารไม้ทั้งหลัง รูปทรงแบบไทยใหญ่ หลังคาหน้าจั่วยกเป็นช่อชั้น ลดหลั่นกันสวยงามมุงด้วยแป้นเกร็ด (กระเบื้อง ไม้) เพดานประดับประดาด้วยกระจกสีลวดลายวิจิตรพิศดาร ไม้ซ้ำกัน เสาทั้ง 68 ต้นลงรักปิดทอง ค่าก่อสร้าง ประมาณ 45,000 บาทเศษ อัญเชิญพระประธาน พระประธานในวิหารปัจจุบัน ไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใด (คาดว่านำมาจากประเทศพม่า) พ่อเฒ่านันตาได้ว่าจ้างและ ไหว้วานชาวบ้านประมาณ 80 คน อัญเชิญมาจาก วัดจองเหม่ถ่า ซึ่งเป็นวัดร้างในชุมชนไทยใหญ่เดิมที่อำเภอปง (ปัจจุบันเป็นสถานีอนามัยบ้านดอนแก้ว ตำบลออย อำเภอปง)เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทอง ทั้งต้น ลงลักปิดทอง ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ สวยงามมาก ขนาดหน้าตักกว้าง 51 นิ้ว สูงจากฐานถึงยอดเกศา 9 ศอก ประดิษฐานบนฐานไม้

มีแผงไม้กั้นด้านหลังประดับประดากระจกสีที่สวยงาม ประกอบด้วยไม้ฉลุและแกะสลักลายเครือเถา เทวดาและสัตว์ป่าหิมพานต์ การจัดงานฉลองวัดครั้งแรก การปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างวัดจองคาครั้งใหญ่ใช้เวลาร่วม 10 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2477 พ่อเฒ่า นันตา (อู๋) ได้เป็นประธานจัดงานฉลองครั้งใหญ่ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2477 15วัน 15คืน นอกจากการทำบุญ และจัดมหรสพสมโภชแล้ว ยังมีการตั้งโรงทาน แจกจ่ายวัตถุทานแก่ยาจกวณิพกและคนยากจนทั่วไปจำนวนมากอีกด้วย นับเป็นมหากุศลที่ ยิ่งใหญ่และเป็นครั้งแรกของวัดจองคำ ได้ชื่อ “ วัดนันตาราม” พ่อเฒ่านันตา (อู๋) ต้นตระกูล วงศ์อนันต์ คหบดีที่มีจิตใจศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ตั้งใจปฏิบัติตาม พระธรรมคำสอนมิได้ขาด มีความเพียรในการรักษาอุโบสถศีล นอนวัดตลอดฤดูพรรษา ทั้งยังเสียสละบริจาคทรัพย์ เป็นเจ้า ศรัทธาในการปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และสร้างวิหารถวายเป็น สมบัติในพุทธศาสนาได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่ และประชาชนทั่วไปเป็น พ่อจองตะก่านันตา (คำว่า พ่อจอง หมายถึง ผู้สร้างวัด / ตะก่า หมายถึง ผู้ที่รักษาอุโบสถศีลและนอนวัดตลอดพรรษา)

เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและเป็นอนุสรณ์ของพ่อเฒ่านันตา (อู๋) จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดจาก วัดจองคา เป็น วัดนันตาราม เป็นเกียรติแด่ท่าน และตระกูล “วงศ์อนันต์”

โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ

1.วิหารไม้   รูปทรงแบบไทยใหญ่ สร้าง พ.ศ.2468  

2.พระพุทธรูปประธาน ปางมารวิชัย   ไม้แกะสลักศิลปไทยใหญ่ อัญเชิญมาประดิษฐาน พ.ศ.2476  

3.เจดีย์แบบไทยใหญ่   สร้างด้วยอิฐถือปูน รูปทรงแปดเหลี่ยม สูง 9 ศอก สร้าง พ.ศ. 2500  

4.พระอุโบสถ   สร้างด้วยอิฐถือปูน รูปทรงไทยใหญ่ สร้าง พ.ศ.2515  

5.พระพุทธรูปเกสรดอกไม้   สร้างจากไม้หอมนานาชนิดในเมืองต่องกี ประเทศพม่า นำมาตากแห้งและบดให้ละเอียด ผสมกับยางรัก เถ้าฟางเผ่าคลุกกับดินจอมปลวกหรืออิฐปูนปั้นเป็นพระพุทธรูปลงรักปิดทอง พ่อเฒ่าผก่า หัวอ่อนแม่เฒ่าป้องสุมาลย์เจริญ สร้างถวาย

6.พระเจ้าแสนแซ่   พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง /9 นิ้ว สูง 24 นิ้ว แม่เฒ่าบัว ได้บูชามาจากพ่อเฒ่าส่างติ (พี่ชาย) ในราคา 1 ชั่ง (80 บาท) นำมาถวายวัด (ปลัดอำเภอท่านหนึ่งว่าจ้างเกวียนชาวบ้านในราคา 75 สตางค์ บรรทุกมาจาก บ้านถ้ำ ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ นำมาตั้งไว้ใต้ถุนเรือนพ่อเฒ่าส่างติ) กรมศิลปากร ได้จดทะเบียนรับรองเป็นวัตถุโบราณไว้แล้ว

7.พระพุทธรูปหินขาว(หยกขาว)   ศิลปแบบพม่า หน้าตักกว้าง 14 นิ้ว สูง 18 นิ้ว แม่คำหล้า วาระกุล สร้างถวาย


เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : วัดนันตาราม 054-451636, 054-454014

ททท.สำนักงานเชียงใหม่(เชียงราย,พะเยา)  053-717433, 053-700051-2

วัดนันตาราม

แชร์

1 หมู่ 13 บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 แผนที่

รีวิว 1 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

No hours available

054-451636

https://www.thai-tour.com/thai-tour/north/payao/data/place/wat-nantaram.htm

4017

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 1 รายการ)

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 22 ก.พ. 54

มีเหตุอันใดที่ปลัดอำเภอท่านนั้นต้องไปจ้างชาวบ้านบรรทุกพระเจ้าแสนแซ่แล้วมาไว้ใต้ถุนบ้านของพ่อเฒ่าส่างติ ราคา จ้าง 75 สตางค์หรือ 75 บาท กันแน่ แล้วพ่อเฒ่าส่างติ ซึ่งเป็นพี่ชายแม่เฒ่าบัวฯ แนะนำน้องสาวของตนไปบูชาพระแสนแซ่จากตน ควรแนะนำไปบูชาจากผู้อื่นคือ ปลัดอำเภอท่านนั้น จะมีสมผลมากกว่า( เรียงประโยคที่คัดลอกมากจากแผ่นพับของวัดคงอ่านแล้วเรียงผิด ข้าพเจ้าอ่านแล้ว น่าจะเป็นเช่นนี้ ซึ่งมีปลัดอำเภอท่าหนึ่ง ได้ว่าจ้างเกวียนชาวบ้านในราคา..บรรทุกมากจาก...นำมาตั้งไว้ใต้ถุนเรือนของตน(ปลัดอำเภอ) แล้วพ่อเฒ่าส่างติได้แนะนำให้แม่...บูชาในราคา...จากปลัดอำเภอท่านั้น...(น่าจะถูกต้องมากกว่า)

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ  วัดหย่วน ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ วัดหย่วน (รีวิว 514 รายการ)

ห่าง 0.36 กิโลเมตร

วัดพระธาตุสบแวน วัดพระธาตุสบแวน (รีวิว 11 รายการ)

ห่าง 1.44 กิโลเมตร

อนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท  2324 อนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท 2324 (รีวิว 16 รายการ)

ห่าง 2.92 กิโลเมตร

วัดพระนั่งดิน วัดพระนั่งดิน (รีวิว 485 รายการ)

ห่าง 4.02 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ลัดดาวัลย์ รีสอร์ท ลัดดาวัลย์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.63 กิโลเมตร

วารินดา การ์เด้น รีสอร์ท วารินดา การ์เด้น รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.01 กิโลเมตร

เชียงคำไทลื้อรีสอร์ท เชียงคำไทลื้อรีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.14 กิโลเมตร

สมาย แอนด์ มิวสิค โฮม สมาย แอนด์ มิวสิค โฮม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.17 กิโลเมตร

ภูวิวเพลส ภูวิวเพลส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.23 กิโลเมตร

เชียงคำ แกรนด์ วิลล่า เชียงคำ แกรนด์ วิลล่า (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.63 กิโลเมตร

นานา รีสอร์ท ภูซาง นานา รีสอร์ท ภูซาง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.91 กิโลเมตร

บ้านนอกเมือง บ้านนอกเมือง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.04 กิโลเมตร