“ปราสาทคุมะโมโตะ จัดเป็นปราสาทมีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น”

ปราสาทคุมะโมโตะ เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สวยงาม แข็งแรงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น สร้างเพื่อใช้เป็นป้อมปราการ มีพื้นที่อาณาบริเวณของปราสาทยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ตัวปราสาทมีป้อมปืน 49 ป้อม ประตูป้อมปืน 18 ประตู และประตูขนาดเล็ก 29 ประตู มีหอคอยสูง 2 หอ ทำให้สามารถมองได้รอบทิศจากมุมสูง หอใหญ่จะสูง 30.3 เมตร หอเล็กสูง 19 เมตร ปราสาทหลังเดิมถูกเพลิงไหม้เสียหายในปี ค.ศ.1877 ต่อมาได้สร้างใหม่ในปี ค.ศ.1960  จัดเป็นปราสาทมีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น


ปราสาทคุมะโมโตะ

แชร์

1-1 Honmaru Chuo Ward, Kumamoto, Kumamoto Prefecture 860-0002 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ต่างประเทศ,ท่องเที่ยว,โบราณสถาน,พิพิธภัณฑ์

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

http://www.manyou-kumamoto.jp/castle/

597

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

สวนSuizenji Koen สวนSuizenji Koen (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.15 กิโลเมตร