“วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สมัยรัชกาลที่ 2 มีพระอุโบสถ และพระประธานสวยงาม เดินทางสะดวก  ”

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลบางผึ้ง อำเภอพระประแดง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ทรงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 มีพระอุโบสถและพระวิหารที่งดงาม ในพระอุโบสถมีพระประธานปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย อยู่บนบุษบกยอดปรางค์จตุรมุข ประวัติวัด ตามราชพงศาวดารัชกาลที่ 2 สมเด็จกรมพระยา ดำรงทรงพระนิพนธ์กล่าวถึงวัดนี้ว่า "ในคราวเมื่อสร้างป้อมเมืองสมุทรปราการนั้น ทรงพระ ราชดำริว่าป้อมที่ได้สร้างขึ้นที่เมืองนคร เขื่อนขันธ์แต่ก่อน ยังคงค้างอยู่ไม่สำเร็จบริบูรณ์ จึงโปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิ พลเสพเป็นแม่กองทำ

การสร้างเมืองนครเขื่อน ขันธ์ที่ยังค้างอยู่ ได้สร้างป้อมขึ้นอีกป้อม หนึ่ง ชื่อ ป้อมเพชรหึง และให้ขุดคลองลัดหลังเมือง นครเขื่อนขันธ์คลองหนึ่ง มาทะลุออกคลองตาลาว คลองลัดที่ขุดใหม่นี้เมื่อขุดนั้น กว้าง 6 วา ลึก 5 ศอกยาว 50 เส้น กรมหมื่นศักดิพล เสพ ทรงสร้างวัดขึ้นในคลองที่ขุดใหม่วัด หนึ่ง พระราชทานนามว่า "วัดไพชยนต์พลเสพ "

พระยาเพชรพิไชย (เกษ) ซึ่งเป็น นายงานสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ สร้างวัดขึ้นอีก วัดหนึ่งตรงข้ามวัดไพชยนต์ฯ ชื่อ วัดโปรดเกศเชษฐาราม ยังเป็นอารามหลวงอยู่จนทุกวันนี้ ทั้ง 2 วัด สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานเกี่ยว กับการตั้งชื่อวัดนี้ว่า ในรัชกาลที่ 2 เห็นจะเรียกว่า "วัดกรมศักดิ์" หรือ "วัดปากลัด" พอถึงรัชกาลที่ 3 คนทั้งหลายก็คงจะเรียกว่า "วัดวัง หน้า" การที่ในพระราชพงศาวดาอ้างว่า นาม "วัดไพชยนต์พลเสพ" นั้น พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย คงจะไม่ได้เป็นผู้ พระราชทานนามนี้ไว้ตั้งแต่แรกสร้าง กรม พระยาดำรงราชานุภาพจึงทรงพระวินิจฉัยจาก เค้าเงื่อนใน "สารน์สมเด็จ" ว่าผู้ที่พระ ราชทานนามว่า "วัดไพชยนต์พลเสพ" คือ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

 

เที่ยวได้ทุกวัน หากประสงค์ที่เข้าชมพระประธานในพระอุโบสถต้องติดต่อพระภิกษุ เพราะจะเปิดให้พระอุโบสถในวันสำคัญๆ เท่านั้น

การเดินทาง

ขึ้นสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม หรือสะพานภูมิพล 1 ลง ถนนสุขสวัสดิ์ กลับรถทางไปอ.พระประแดง ประมาณ1 2 กม.วัดอยู่ซ้ายมือ

 

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

แชร์

ริมคลองลัดหลวง ต.บางผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ แผนที่

รีวิว 1 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,วัด,โบสถ์

ปิด

จ.8.00 - 16.30
อ.8.00 - 16.30
พ.8.00 - 16.30
พฤ.8.00 - 16.30
ศ.8.00 - 16.30
ส.8.00 - 16.30
อา.8.00 - 16.30

02-2505500

https://www.thai-tour.com/thai-tour/central/samutprakarn/data/place/pic_wat-%20phaichayon-phonlasep.

5007

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 1 รายการ)

nongview

รีวิวเมื่อ 6 มี.ค. 54

โบราณสถานที่สำคัญ

บุษบกยอดปรางค์ นี้ กรมพระราชวังบวรในรัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่ง พุทไธสวรรย์ มีเรื่องปรากฎว่า เมื่อกรมพระ ราชวังบวรฯ พระองค์นั้นสวรรคตแล้วการพิทักษ์ รักษาในวังหน้าก็หละหลวมถึงผู้ร้ายขึ้นลัก เครื่องบูชาในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระบาท สมเด็จพระพุทยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดฯ ให้ อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ลงมาไว้ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ปรากฏในจด หมายเหตุครั้งรัชกาลที่ ๓ ว่าตั้งไว้บน ฐานชุกชีทางด้านใต้)

 

แต่บุษบกยอดปรางค์นั้น ยังตั้งอยู่ในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์จน สิ้นรัชกาลที่ ๑ ครั้นถึงรัชกาลที่ ๒ ได้เชิญพระพุทธสิหิงค์ไปไว้วังหน้า ( จะเอาไปไว้ที่ไหนไม่ปรากฏ) แล้วตั้ง พระที่นั่งเศวตฉัตรในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ แทนบุษบกนั้น ถึงรัชกาลที่ ๓ กรมพระราช วังบวรมหาศักดิพลเสพ จึงโปรดฯให้เอายอด ปรางค์นั้นไปตั้งเป็นที่ประดิษฐานพระประธานที่ใน พระอุโบสถวัดไพชยนต์พลเสพ ซึ่งเป็นวัดที่พระ องค์ได้ทรงสร้างขึ้น

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดโปรดเกศเชษฐาราม วัดโปรดเกศเชษฐาราม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.11 กิโลเมตร

วัดทรงธรรมวรวิหาร วัดทรงธรรมวรวิหาร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.05 กิโลเมตร

ศาลพระเสื้อเมือง พระประแดง ศาลพระเสื้อเมือง พระประแดง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.13 กิโลเมตร

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พระประแดง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พระประแดง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.15 กิโลเมตร

ป้อมแผลงไฟฟ้า ป้อมแผลงไฟฟ้า (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.23 กิโลเมตร

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.11 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์ปลากัดสยาม พิพิธภัณฑ์ปลากัดสยาม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.26 กิโลเมตร

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 5.30 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 7.94 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 9.79 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ริมน้ำ สุขสวัสดิ์70 ริมน้ำ สุขสวัสดิ์70 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.00 กิโลเมตร

บ้านทองแสนดี บ้านทองแสนดี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.43 กิโลเมตร

บางกอก ทรี เฮาส์ บางกอก ทรี เฮาส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.74 กิโลเมตร

สวนอาหารชมชลริมชี รีสอร์ท สวนอาหารชมชลริมชี รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 9.15 กิโลเมตร

สุวัธชัย การ์เด้น สุวัธชัย การ์เด้น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 10.24 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

แป๊ะเฮงเป็ดย่างอบน้ำผึ้ง บางพึ่ง แป๊ะเฮงเป็ดย่างอบน้ำผึ้ง บางพึ่ง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.28 กิโลเมตร

ร้านอาหารบ้านใบบัว ร้านอาหารบ้านใบบัว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.53 กิโลเมตร

Bingsu Nom6 บิงซู นมหก ทุ่งครุ พระประแดง Bingsu Nom6 บิงซู นมหก ทุ่งครุ พระประแดง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.68 กิโลเมตร

Bingsu Nom6 บิงซู นมหก ทุ่งครุ พระประแดง Bingsu Nom6 บิงซู นมหก ทุ่งครุ พระประแดง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.68 กิโลเมตร

แม่แก้ว ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ 40 ปี  แยก86 แม่แก้ว ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ 40 ปี แยก86 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.72 กิโลเมตร

ร้านอาหาร โค้งไผ่หลิว ร้านอาหาร โค้งไผ่หลิว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.74 กิโลเมตร

ซิงไฮฮง ซิงไฮฮง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.80 กิโลเมตร

ชานเมือง ชานเมือง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.23 กิโลเมตร

PAI CAMP INTO THE COFFEE PAI CAMP INTO THE COFFEE (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.80 กิโลเมตร