“ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครหลังปัจจุบันสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารเก๋งจีน ที่มีความสวยงามกว่าหลังเดิม พร้อมตกแต่งและภายในและนอกอาคารด้วยศิลปะแบบจีน  ”

ศาลหลักเมืองสมุทรสาคร เดิมเมืองสมุทรสาครมีแต่ศาลเจ้าหลักเมือง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า ศาลเทพเจ้าจอมเมือง ตั้งอยู่บริเวณต้นศรีมหาโพธิ ด้านหลังที่ว่าการอำเภอหลังเก่า ปัจจุบันไม่มีแล้ว

การสร้างศาลหลักเมืองสมุทรสาครแทนศาลเดิม เกิดเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2460-2461 โดยเจ้าเมืองสมุทรสาคร นายอำเภอเมือง ฯ และกำนันตำบลท่าฉลอม ในปี พ.ศ.2524

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และคณะสงฆ์ ต้องการให้จังหวัดสร้างศาลหลักเมืองขึ้น ได้สรรหาไม้มงคลมาทำเสาหลักเมือง ได้ไม้ชัยพฤกษ์จากอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจากอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีโดยกองหัตถ์ศิลป์ กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบและแกะสลักมีขนาดสูง 2.80 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.05 เมตร เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำขึ้นน้อมเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม เมื่อปี พ.ศ.2524 ณ พระตำหนักจิตรลดา ฯ

ส่วนศาลหลักเมือง กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ออกแบบ มีขนาดกว้าง 30.80 เมตร ยาว 30.80 เมตร สูง 19 เมตร ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อปี พ.ศ.2524 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมือง เมื่อปี พ.ศ.2526

ประวัติความเป็นมาของเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร หรือ เจ้าพ่อวิเชียรโชติ แกะสลักด้วยไม้โพธิ์ มีลักษณะคล้ายองค์พระสยามเทวาธิราช อยู่ในท่าประทับยืนบนเกี้ยว ซึ่งแกะสลักลวดลายงดงามวิจิต

 

เป็นหนึ่งในที่ไหว้ศาลเจ้าพ่อ ในเทศกาลกินเจทุกปี

 

ศาลเจ้าหลักเมืองสมุทรสาคร

แชร์

ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 แผนที่

รีวิว 9 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ศาลหลักเมือง,สถานที่

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

034-425150

n/a

3856

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 9 รายการ)

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 11 ต.ค. 55

ลงท่าฉลอม
ลงท่าฉลอม

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 11 ต.ค. 55

ข้ามฝากที่ท่ามหาชัย
ข้ามฝากที่ท่ามหาชัย

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 11 ต.ค. 55

จุดธูปไหว้ศาลเจ้าหลักเมือง เสร็จ...พร้อมเดินทางต่อ
จุดธูปไหว้ศาลเจ้าหลักเมือง เสร็จ...พร้อมเดินทางต่อ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 11 ต.ค. 55

กะลอจี้เจ...
กะลอจี้เจ...

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 11 ต.ค. 55

ร้านอาหารเจ...หน้าศาลหลักเมือง
ร้านอาหารเจ...หน้าศาลหลักเมือง

ถูกใจ แชร์

Thai Tour Infoco

รีวิวเมื่อ 11 ต.ค. 55

กินเจปี 2555 เริ่มแล้ว...

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 2 ต.ค. 54

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ในช่วงเทศกาลกินเจ้ ไหว้ 9 ศาล ปี 2554
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ในช่วงเทศกาลกินเจ้ ไหว้ 9 ศาล ปี 2554

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 2 ต.ค. 54

ในพ.ศ. 2524 ผู้ว่าราชการจังหวัด สมัยนั้น ได้ให้มีการสร้างศาลหลักเมืองแห่งใหม่ขึ้นด้านหลังศาลหลักเมืองสมุทรสาครหลังเดิม
และได้อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองไปประดิษฐาน ณ ที่เดียวกัน โดยได้รื้อศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครทิ้ง ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวสมุทรสาคร
ในขณะนั้นเป็นอย่างมาก โดยเชื่อกันว่า เป็นการทำให้ชาวสมุทรสาครอยู่กันอย่างไม่มีความสุข การค้าขายไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร
ชาวสมุทรสาครจึงลงความเห็นว่า ควรจะสร้างศาลใหม่ขึ้นในที่เดิม และได้อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองลงมาประดิษฐานยังศาลที่สร้างขึ้นใหม่แห่งนี้
ด้วยแรงร่วมใจของชาวจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์สินตามกำลังศรัทธาจนสร้างศาลหลังใหม่นี้สำเร็จลงด้วยดี
ในพ.ศ. 2524 ผู้ว่าราชการจังหวัด สมัยนั้น ได้ให้มีการสร้างศาลหลักเมืองแห่งใหม่ขึ้นด้านหลังศาลหลักเมืองสมุทรสาครหลังเดิม
และได้อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองไปประดิษฐาน ณ ที่เดียวกัน โดยได้รื้อศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครทิ้ง ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวสมุทรสาคร
ในขณะนั้นเป็นอย่างมาก โดยเชื่อกันว่า เป็นการทำให้ชาวสมุทรสาครอยู่กันอย่างไม่มีความสุข การค้าขายไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร
ชาวสมุทรสาครจึงลงความเห็นว่า ควรจะสร้างศาลใหม่ขึ้นในที่เดิม และได้อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองลงมาประดิษฐานยังศาลที่สร้างขึ้นใหม่แห่งนี้
ด้วยแรงร่วมใจของชาวจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์สินตามกำลังศรัทธาจนสร้างศาลหลังใหม่นี้สำเร็จลงด้วยดี

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 2 ต.ค. 54

ก่อนออกเรือหาปลาทุกครั้งจะต้องมีการจุดประทัดเป็นการเซ่นไหว้สักการะทุกครั้ง กล่าวกันว่า ในสมัยนั้นมีการพบแผ่นไม้แกะสลักคล้ายเทวรักษ์ลอยน้ำมาขึ้นที่คลองลัดป้อม ใกล้กับป้อมวิเชียรโชฎก ไม่ไกลจากที่ตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครในปัจจุบันมากนัก ชาวบ้านจึงอัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนตลิ่ง

จากนั้นจึงสร้างเพิงหลังคามุงจากหลังเล็กๆ ให้ผู้คนที่ผ่านไปมาทั้งทางน้ำ และทางบก ได้สักการบูชา เมื่อมีผู้มาบูชาบนบานศาลกล่าว ปรากฏว่ามีหลายคนประสบความสำเร็จสมหวัง จนเป็นที่เลื่องลือของชาวบ้าน ต่อมาได้พร้อมใจกันสร้างศาลเจ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตรงบริเวณกำแพงเมืองเก่า ซึ่งใช้เป็นป้อมปราการริมน้ำในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยป้อมแห่งนี้มี พระวิเชียรโชติ นายทหารใหญ่เจ้าเมืองสาครบุรีเป็นผู้ปกครอง และบังคับบัญชาป้อม ต่อมาเมื่อท่านเจ้าเมืองเสียชีวิต ชาวบ้านเล่าว่าวิญญาณของท่านมาสถิต ณ ศาลตรงป้อมปราการแห่งนี้ด้วย
ก่อนออกเรือหาปลาทุกครั้งจะต้องมีการจุดประทัดเป็นการเซ่นไหว้สักการะทุกครั้ง กล่าวกันว่า ในสมัยนั้นมีการพบแผ่นไม้แกะสลักคล้ายเทวรักษ์ลอยน้ำมาขึ้นที่คลองลัดป้อม ใกล้กับป้อมวิเชียรโชฎก ไม่ไกลจากที่ตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครในปัจจุบันมากนัก ชาวบ้านจึงอัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนตลิ่ง

จากนั้นจึงสร้างเพิงหลังคามุงจากหลังเล็กๆ ให้ผู้คนที่ผ่านไปมาทั้งทางน้ำ และทางบก ได้สักการบูชา เมื่อมีผู้มาบูชาบนบานศาลกล่าว ปรากฏว่ามีหลายคนประสบความสำเร็จสมหวัง จนเป็นที่เลื่องลือของชาวบ้าน ต่อมาได้พร้อมใจกันสร้างศาลเจ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตรงบริเวณกำแพงเมืองเก่า ซึ่งใช้เป็นป้อมปราการริมน้ำในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยป้อมแห่งนี้มี พระวิเชียรโชติ นายทหารใหญ่เจ้าเมืองสาครบุรีเป็นผู้ปกครอง และบังคับบัญชาป้อม ต่อมาเมื่อท่านเจ้าเมืองเสียชีวิต ชาวบ้านเล่าว่าวิญญาณของท่านมาสถิต ณ ศาลตรงป้อมปราการแห่งนี้ด้วย

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

ป้อมวิเชียรโชฎก ป้อมวิเชียรโชฎก (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.04 กิโลเมตร

วัดแหลมสุวรรณาราม วัดแหลมสุวรรณาราม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.48 กิโลเมตร

สะพานปลา สมุทรสาคร สะพานปลา สมุทรสาคร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.59 กิโลเมตร

หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.65 กิโลเมตร

วงเวียนท่าฉลอม วงเวียนท่าฉลอม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.77 กิโลเมตร

วัดโกรกกราก วัดโกรกกราก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.50 กิโลเมตร

แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.76 กิโลเมตร

วัดช่องลม วัดช่องลม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.96 กิโลเมตร

วัดใหญ่จอมปราสาท วัดใหญ่จอมปราสาท (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.90 กิโลเมตร

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สมุทรสาคร ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สมุทรสาคร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.94 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

เดอะซีพอร์ต มหาชัย เดอะซีพอร์ต มหาชัย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.75 กิโลเมตร

เอื้อนฤมลเฮาส์ เอื้อนฤมลเฮาส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.83 กิโลเมตร

สบาย สบาย อพาร์ทเม้นท์ สบาย สบาย อพาร์ทเม้นท์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.88 กิโลเมตร

ดิ เอท ดิ เอท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.44 กิโลเมตร

ชัย สไตล์ แมนชั่น ชัย สไตล์ แมนชั่น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.12 กิโลเมตร

รตวรรณ เพลส รตวรรณ เพลส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.47 กิโลเมตร

คอนโดน้ำเพชร มหาชัย คอนโดน้ำเพชร มหาชัย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.02 กิโลเมตร

ดิ วัน เพลส มหาชัย ดิ วัน เพลส มหาชัย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.21 กิโลเมตร

บ้านสบายนาดี บ้านสบายนาดี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.67 กิโลเมตร

สุพลเพลส สุพลเพลส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.01 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

เตี๋ยวเรือเรืองสมุทร เตี๋ยวเรือเรืองสมุทร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.56 กิโลเมตร

เรือนปั้นหยา สมุทรสาคร เรือนปั้นหยา สมุทรสาคร (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 1.74 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงนายเอก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงนายเอก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.22 กิโลเมตร