“พิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชน จัดแสดงศิลปวัตถุจากอาณาจักรล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ รวบรวมศิลาจารึก คัมภีร์ใบลาน สมุดไทย ตำราโบราณมาจัดแสดงที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมานในฐานะหอพระสมุดวชิรญาณ”

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร แต่เดิมตั้งอยู่ ณ ที่ หอคองคอเดียหรือศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายมิวเซียมหลวงมาตั้งที่พระราชวังบวรสถานมงคล เปิดเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชน โดยใช้พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ และพระที่นั่งอิศราวินิฉัย เป็นที่จัดแสดงเมื่อปีพุทธศักราช 2430

ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้านายฝ่ายกรมพระราชวังบวรฯ เหลือน้อยพระองค์ พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้านายฝ่ายพระราชวังบวรฯ เข้าไปประทับในพระบรมมหาราชวัง และพระราชทานพระมหามณเฑียร ณ ขณะนั้นให้เป็นโรงทหาร จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดฯ ให้ย้ายโรงทหารไปอยู่ที่วังจันทรเกษม (บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบัน) ส่วนพระราชมณเฑียรของพระราชวังบวรฯ ทั้งหมดจัดเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครและหอสมุดพระวชิรญาณเพื่อจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร เมื่อ พ.ศ. 2469

ต่อมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2469 พพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชมณเฑียรในพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งหมด จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนคร ทั้งรวบรวมศิลาจารึก คัมภีร์ใบลาน สมุดไทย ตำราโบราณมาจัดแสดงที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมานในฐานะหอพระสมุดวชิรญาณ และภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลจึงประกาศให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร สังกัดกรมศิลปากร เมื่อปี พุทธศักราช 2476 

ห้องจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอเนื้อหา 4 เรื่องของประเทศไทย คือ ประวัติศาสตร์ศิลปกรรม  ศิลปะไทยประเพณี ประวัติศาสตร์โบราณคดี และพระราชวังบวรสถานมงคล

  • นิทรรศการประวัติศาสตร์ศิลปกรรม 

จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นเอก ภายใต้ชื่อ "แผ่นดินไทยในอดีต"

  • นิทรรศการศิลปะไทยประเพณี

เป็นอาคารดูแลรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันเป็นเครื่องใช้ในพระราชสำนัก พระราชวัง วัง และวัดต่างๆ

  • นิทรรศการประวัติศาสตร์โบราณคดี

จัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยลำดับตามยุคสมัยทางโบราณคดี

  • พระราชวังบวรสถานมงคล

จัดแสดงเรื่องราวของพระราชวังบวรสถานมงคลภายในหมู่วิมาน อันเป็นพระราชมณเฑียรที่ประทับ และสถานปัตยกรรมในบริเวณพระราชวัง


อัตราค่าเข้าชม:

  • คนไทย 30 บาท
  • ชาวต่างชาติ 200 บาท

ยกเว้นค่าเข้าชม: เด็ก / นักเรียน / ผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป) / พระสงฆ์ / สมาชิก ICOM  และ ICOMOS (แสดงบัตร)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

แชร์

ถ.หน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,พิพิธภัณฑ์

เปิด : 9.00 - 16.00

จ. -
อ. -
พ.9.00 - 16.00
พฤ.9.00 - 16.00
ศ.9.00 - 16.00
ส.9.00 - 16.00
อา.9.00 - 16.00

02-2241333

http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/bangkoknationalmuseums/index.php/th/

4108

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

อนุสาวรีย์ทหารอาสา อนุสาวรีย์ทหารอาสา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.17 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.26 กิโลเมตร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.35 กิโลเมตร

ตึกถาวรวัตถุ ตึกถาวรวัตถุ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.42 กิโลเมตร

สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.44 กิโลเมตร

ถนนข้าวสาร ถนนข้าวสาร (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.46 กิโลเมตร

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.49 กิโลเมตร

ศาลหลักเมือง กรุงเทพ ศาลหลักเมือง กรุงเทพ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.67 กิโลเมตร

พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.69 กิโลเมตร

พระบรมมหาราชวัง พระบรมมหาราชวัง (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.73 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

นิว สยาม พาเลซ วิลล์ นิว สยาม พาเลซ วิลล์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.27 กิโลเมตร

โรงแรม สวัสดีข้าวสารอินน์ โรงแรม สวัสดีข้าวสารอินน์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.38 กิโลเมตร

นิว สยาม II เกสต์เฮาส์ นิว สยาม II เกสต์เฮาส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.43 กิโลเมตร

โรงแรมรัตนโกสินทร์ โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.44 กิโลเมตร

โรงแรมสวัสดี บางกอก อินน์ โรงแรมสวัสดี บางกอก อินน์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.55 กิโลเมตร

โรงแรมรามบุตรี วิลเลจ โรงแรมรามบุตรี วิลเลจ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.60 กิโลเมตร

สลีพ วิธ อินน์ สลีพ วิธ อินน์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.61 กิโลเมตร

นาวาลัย ริเวอร์ รีสอร์ท นาวาลัย ริเวอร์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.61 กิโลเมตร

บ้านวังหลัง ริเวอร์ไซด์ บ้านวังหลัง ริเวอร์ไซด์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.67 กิโลเมตร

วิลล่า ชาช่า บางลำภู วิลล่า ชาช่า บางลำภู (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.70 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

คุณแดง ก๋วยจั๊บญวณ คุณแดง ก๋วยจั๊บญวณ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.49 กิโลเมตร

มะยมปุรี มะยมปุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.51 กิโลเมตร

โอแบ็งคอก โอแบ็งคอก (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.60 กิโลเมตร

โจ๊กหมูเก้าหม้อ โจ๊กหมูเก้าหม้อ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.62 กิโลเมตร

ข้าวด้งหมูแดง เตาถ่าน ศิริราช วังหลัง ข้าวด้งหมูแดง เตาถ่าน ศิริราช วังหลัง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.62 กิโลเมตร

วังหลัง เบเกอรี่ วังหลัง เบเกอรี่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.63 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนายโส่ย ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนายโส่ย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.64 กิโลเมตร

ต้นมะกอก วังหลัง ต้นมะกอก วังหลัง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.67 กิโลเมตร

โภชนารมย์ โภชนารมย์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.67 กิโลเมตร

ทาคิเทย์ ทาคิเทย์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.69 กิโลเมตร