“ชมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดบนยอดเขา ศิลปกรรมที่สวยงาม”

พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล ออกแบบโดยศิลปกร มีลักษณะเป็นสีขาว ตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม มีเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ล้อมรอบ ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปะกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสม กันระหว่าง พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ซึ่งในงบการในการสร้างกว่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดย พระอาจารย์ศรี มหาวิโร


รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ร้อยเอ็ด สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ร้อยเอ็ด (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.54 กิโลเมตร

วนอุทยานผาน้ำย้อย วนอุทยานผาน้ำย้อย (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.57 กิโลเมตร

ผาหมอกมิวาย ผาหมอกมิวาย (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 7.12 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ร้านผาไม้งาม ร้านผาไม้งาม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.59 กิโลเมตร