“ชมภาพแกะสลักพุทธประวัติ”

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม ตั้งอยู่ตรงข้ามทางเข้าเมืองแดดสงยาง เป็นวัดเก่าที่ชาวบ้าน ได้นำใบเสมาหินที่ขุดพบมารวบรวมไว้จำนวนมาก มีใบเสมาหินขนาดใหญ่ที่อาจถือเป็นเอกลักษณ์ของอีสานเนื่องจากแทบจะไม่พบในภาคอื่นเลย ใบเสมาที่พบในเมืองฟ้าแดดสงยางมีความโดดเด่น คือ นิยมแกะสลักภาพเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและชาดก มีใบเสมาจำลองหลักที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด สลักภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกรุงบิลพัสดุ์พร้อมด้วยพระเจ้าสุทโธทนะ พระราหุล และนางยโสธราพิมพา เข้าเฝ้าแสดงสักการะอย่างสูงสุดด้วยการสยามพระเกศาเช็ดพระบาทพระองค์พระพุทธเจ้า เรียกเสมาหินภาพ พิมพาพิลาป ซึ่งใบเสมาหลักนี้ของจริงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น

ใบเสมาฟ้าแดดสงยาง
เมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองโบราณมีแผนผังคล้ายใบเสมา มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ จากการศึกษาบริเวณโนนเมืองเก่าพบว่ามีชุมชนโบราณเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3 และเมื่อวัฒนธรรมทรารวดี แผ่เข้ามาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-16 จึงมีการกระจายตัวมาอยู่นอกบริเวณโนนเมืองเก่า และมีอาศัยต่อเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาทั้งสองพื้นที่

เมืองฟ้าแดดสงยาง ชาวบ้านนิยมเรียกว่าเมืองเสมา เพราะพบใบเสมาหินทรายจำนวนมากทั้งในตัวเมืองและนอกเมือง บางส่วนยังอยู่ที่เดิม บางส่วนเก็บไว้ที่วัดโพธิ์ชัยเสมาราม และบางส่วนอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

ใบเสมาที่เมืองฟ้าแดดสงยางเป็นใบเสมาศิลปะทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษ 14-15 มีทั้งแบบสลักลวดลายแยยเรียน การสร้างใบเสมานั้นอาจเพื่อใช้ปักแสดงเขตศักดิ์สิทธิ์ ทางศาลนาหรือเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับเคารพบูชา โดยรูปร่างใบเสมาอาจแบ่งเป็น 3 แบบใหญ่ๆ ได้ แบบแท่งหินธรรมชาติ แบบแผ่นหิน และแบบแท่งหิน


เวลาเปิด - ปิด: เปิดตลอดทุกวัน 06.00 น. - 19.00 น.

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

แชร์

ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,วัด

เปิด : 6.00 - 19.00

จ.6.00 - 19.00
อ.6.00 - 19.00
พ.6.00 - 19.00
พฤ.6.00 - 19.00
ศ.6.00 - 19.00
ส.6.00 - 19.00
อา.6.00 - 19.00

0860400159

https://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/kalasin/data/place/pic-watposemaram.html

3670

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

พระธาตุยาคู พระธาตุยาคู (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.49 กิโลเมตร

วัดป่าพระธาตุยาคู วัดป่าพระธาตุยาคู (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.49 กิโลเมตร

วัดกุดฆ้องชัยวนาราม วัดกุดฆ้องชัยวนาราม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 10.32 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

เรือนครัวภูผา อำเภอฆ้องชัย เรือนครัวภูผา อำเภอฆ้องชัย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.66 กิโลเมตร