“ปราสาทสมัยขอม ปรางค์ประธานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีด้านหน้ายื่นไปทางทิศตะวันออก”

กู่สันรัตน์ ตั้งอยู่ที่ตำบลกู่สันรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าอำเภอนาดูน ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 4 กิโลเมตร สร้างด้วยศิลาแลงเป็นศิลปะขอมแบบ บายน มีรูปลักษณะประสาทหินที่มีปรางค์ประธานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีด้านหน้ายื่นไปทางทิศตะวันออก มีบรรณาลัยซึ่งเป็นที่เก็บคัมภีร์ทางศาสนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห้นห้าเข้าปรางค์ประธาน อาคารทั้งสอง 2 ล้อมด้วยกำแพงศิลาแลง สร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยอีกชั้นหนึ่ง

กู่สันรัตน์สร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐานรูปเคารพสำหรับพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นโรคยาศาล คือเป็นที่พักรักษาพยาบาล คนเจ็บป่วยอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็นพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเคยศาล คือเป็นที่พักรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเคยเสด็จทอดพระเนตร และทรงเยี่ยมราษฎรที่กู่สันรัตน์แห่งนี้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2 พ.ศ. 2514

บ้านกู่โนนเมือง ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กู่สันตรัตน์เป็นศาสนประจำโรงพยาบาล ที่เรียกว่า อโรคยศาล สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ประกอบด้วยประสาททรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมก่อมุขยื่นด้านหน้า หรือด้านทิศตะวันออกและวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุขด้านหน้าก่อด้วยศิลาแลงและหินทรายล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง มีโคปุระหรืออาคารประตูซุ้มขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออก นอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ่ากรุด้วยศิลาแลง
โบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่ พระวัชรธร พระพุทธรูปนาคปรก และพระโพธิสัตว์โลกิเตศวร ประติมากรรมหินทราย เหล่านี้เป็นรูปเคารพลัทธิมหายาน รูปแบบศิลปะขอมแบบบายัน (ราว พ.ศ. 1720 - 1780)

กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจนุเบกษา เล่มที่ 52 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 และประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 155 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2525 พื่นที่ 5 ไร่ งาน 91 ตารางวา


การเดินทาง : ใช้เส้นทางหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2045 (เข้าอำเภอนาดูน) ประมาณ 1 กม. จะอยู่ทางด้านขวามือ

กู่สันตรัตน์

แชร์

ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,สถานที่,ศูนย์การเรียนรู้,โบราณสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

https://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/mahasarakam/data/place/pic-kusantarat.html

3240

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 3.07 กิโลเมตร

เลาะดอนนอนนา เลาะดอนนอนนา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.42 กิโลเมตร

พระธาตุนาดูน พระธาตุนาดูน (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 5.93 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

เลาะดอนนอนนา เลาะดอนนอนนา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.42 กิโลเมตร