“ค้นพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-15”

พระธาตุนาดูน

เมื่อปี พ.ศ. 2522 ที่บ้านนาดูน มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี บริเวณแห่งนี้เคยเป็นจุดศูนย์การความเจริญรุ่งเรืองของนครจำปาศรี เมืองโบราณในอดีต โบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบ ได้นำไปแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น และที่สำคัญยิ่งก็คือการพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13.15 สมัยทราวดี นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูป พระพิมพ์หลายแบบจำนวนมาก

สถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทีค้นพบด้วยทองสำริด แยกเป็น 2 ส่วนคือ

1. ตัวสถูปหรือองค์ระฆัง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตัวสถูปเป็นส่วนบรรจุ พระอังคาร (ขี้เถ้า) เทียนดอกไม้ และตอนคอสถูปเป็นส่วนที่บรรจุผอบพระบรมสารีริกธาตุ โดยผอบจะบรรจุพร้อมกับ 3 ชั้น คือ ผอบทองคำ จะซ้อนอยู่ในผอบทองสำริด ทุกผอบมีฝาปิดมิดชิด ภายในผอบทองคำมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ 1 องค์ มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่นขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารหักครึ่ง หล่อเลี้ยงไว้ด้วยน้ำมันจันทน์เมื่อเปิดออกมาจะมีกลิ่นหอมมาก

2. ส่วนยอดทำด้วยทองสำริดกลมตัว ทำเป็นปล้องไฉนลูกแก้วและปลียอด ตอนต้นทำเป็นเกลียวสามารถปิดประกอบกับส่วนตัวองค์สถูปได้พอดี ต่อมารัฐบาลอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างพระธาตุขึ้นในบริเวณที่ขุดพบสถูป เนื้อที่ 902 ไร่ โดยใช้สถูปที่ค้นพบมาเป็นแบบในการก่อสร้างพระธาตุนาดูน องค์พระธาตุมีความสูง 50.50 เมตร จำลองรูปทรงแบบสมัยทวารวดี ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดพบ ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2530 โดยเสด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริธาตุ ขึ้นประดิษฐานไว้ในองค์พระธาตุนาดูน
นอกจากนี้ แหล่งโบราณสำคัญ รอบองค์พระธาตุนาดูน เป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยรุกขเวช ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ ทั้งสวนสมุนไพร


การเดินทาง : 

ใช้เส้นทางหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทาง 2045 ถึงอำเภอนาดูน

พระธาตุนาดูน

แชร์

ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

No hours available

https://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/mahasarakam/data/place/pic-phrathatnadun.html

4379

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 3.09 กิโลเมตร

กู่สันตรัตน์ กู่สันตรัตน์ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 5.93 กิโลเมตร