“วัดจะทิ้งพระ เป็นศิลปะสมัยศรีวิชัยที่น่าสนใจอาทิเช่น เจดีย์พระมหาธาตุ วิหารพระพุทธไสยาสน์ หอระฆัง  ”

วัดจะทิ้งพระ เดิมเรียกว่า"วัดสทิงพระ" สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1542 ภายในวัดมีโบราณสถานซึ่งเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัยที่น่าสนใจ อาทิเช่น เจดีย์พระมหาธาตุ วิหารพระพุทธไสยาสน์ หอระฆัง

 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.จะทิ้งพระ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสทิงพระประมาณ 200 เมตร 

 

วัดจะทิ้งพระ

แชร์

ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,วัด,โบสถ์

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

https://thai-tour.com/thai-tour/south/songkla/data/place/pic-wat-jatingpra.htm

2398

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

หาดสทิงพระ หาดสทิงพระ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.72 กิโลเมตร

อุทยานนกน้ำคูขุด อุทยานนกน้ำคูขุด (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.22 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ริมหาด รีสอร์ท ริมหาด รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.91 กิโลเมตร

กระดังงา รีสอร์ท กระดังงา รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.34 กิโลเมตร