“ศิลปะแบบพม่ามีการก่อสร้างแบบพม่า”

วัดแสนฝาง ตั้งอยู่ที่ถนนท่าแพ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าวัดนี้สร้างในสมัยใด ทราบแต่เพียงว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งเท่านั้น วัดแสนฝางเป็นวัดที่มีศิลปะพม่า มีการก่อสร้างแบบพม่า พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 โปรดฯให้รื้อที่ประทับของพระเจ้ากาวิโรรสสุริวงศ์ (เจ้าชีวิตอาว) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 6 มาสร้างเมื่อปีพ.ศ.2420 ครั้นสร้างเสร็จแล้วจึงโปรดฯให้มีการฉลองวัดแสนฝางในปี พ.ศ.2421 ตามตำนานเล่าว่าวัดแสนฝางสร้างขึ้นในสมัยพระญาแสนภู กษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณปี พ.ศ.๒๑๑๙ และคงอยู่จนกระทั่งถึงสมัยพระญากาวิละ

โดยวัดแห่งนี้ได้รับความอุปถัมภ์ด้วยดีจากเจ้านครเชียงใหม่ทุกพระองค์ ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผ่นจารึกไม้สักในวัด ซึ่งติดอยู่ที่หอพระไตรปิฎกว่า ชื่อวัดแสนฝางแต่เดิมเรียกกันว่า “วัดแสนฝัง” โดยที่มาของชื่อนี้ คือการที่พระเจ้าแสนภูทรงมีพระราชประสงค์จะฝากฝังขุมพระราชทรัพย์ของพระองค์ไว้กับพุทธศาสนา ตามอย่างพระเจ้าปู่และพระราชบิดา อีกทั้งพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะฝังพระราชทรัพย์เหล่านั้นไว้ในที่รกร้างว่างเปล่าใกล้ ๆ แม่น้ำสายเล็ก ห่างจากแม่น้ำระมิงค์พอประมาณ เมื่อพระเจ้าแสนภูทรงตัดสินพระทัยสละราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสร้างวัดขึ้นเป็นการฝากพระราชศรัทธาและพระราชสมบัติของพระองค์ไว้ในพระพุทธศาสนาแล้ว สถานที่แห่งนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดแสนฝัง” โดยคำว่า “แสน” มาจากชื่อของพระเจ้าแสนภูและคำว่า “ฝัง” คือการบริจาคพระราชทรัพย์ของพระองค์ ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดแสนฝัง” หรือ “วัดแสนฝาง” มาตราบเท่าทุกวันนี้

โบราณวัตถุสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดแสนฝางประกอบด้วย วิหารลายคำ 1 หลัง ซึ่งพระเจ้าอนทวิชยานนท์และเจ้าทิพเกษรราชเทวีได้โปรดให้รื้อพระตำหนักที่ประทับของพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ไปปรับปรุงดัดแปลงสร้างเป็นวิหารปิดทองล่องชาดทั้งหลังและถวายวัดเมื่อ พ.ศ. 2420 ( จ.ศ. 1239 ) มีการทำบุญฉลองเมื่อ พ.ศ. 2421 วิหารหลังนี้เป็นทรงล้านนา หลังคาเตี้ยและลาดต่ำ ประดับด้วยลวดลายไม้แกะสลักและปูนปั้นปิดทอง ขนาดความยาว 49 เมตร กว้าง 12 เมตร • เจดีย์ทรงพม่า (แบบพระเจดีย์ชเวดากอง) หลักฐานกล่าวว่าพระครูบาโสณโณเถระ ได้ทำการบูรณะสร้างเสริมเจดีย์โดยทำเป็นแบบพม่า มีขนาดความกว้าง 18.7 เมตร สี่เหลี่ยมจัตุรัสสูง 49 เมตร พระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2453 ลักษณะรูปทรงเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐถือปูนชั้นบนเป็นโครงสร้างไม้ กุฏิเจ้าอาวาส สร้างสมัยพระครูบาโสภา ( เถิ้ม ) และรองอำมาตย์เอกหลวงโยนการพิจิตร แต่ไม่ปรากฏปีสร้างที่แน่นอนคาดว่ามีอายุร่วม 100 ปี ( พ.ศ. 2539 ) ทรวดทรงและลวดลายผสมผสานกันแบบพื้นเมืองล้านนากับทางตะวันตก หน้าบันตกแต่งด้วยลวดลายทอง หอไตรหลังเก่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2412 (จ.ศ. 1231) หอไตรหลังใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ.2488 โดยท่านอธิการศรีหมื่น นนทวโร เป็นผู้ริเริ่ม

ปัจจุบันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระเจดีย์ • ซุ้มประตูมงคลแสนมหาชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 กล่าวกันว่าที่มุมกำแพงด้านทิศ ตะวันออกมีหอคอยสูงเด่นทั้ง 2 มุม คือมุมเหนือและใต้ สำหรับเป็นที่อยู่เวรยามของตำรวจและทหาร • ศาลาการเปรียญ • กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง • ศาลาอเนกประสงค์ • พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน พระประธานในวิหารลายคำ เจ้าอาวาสวัดแสนฝางเท่าที่ทราบนามคือ เจ้าอธิการศรีหมื่น ฉนทวโร (พ.ศ. 2482-2511) และพระครูประจักษ์พัฒนคุณ หรือ ถนอม ฐิตายุโก (พ.ศ. 2512 ) 


เที่ยวได้ทุกวัน

*ข้อมูลจาก iamchiangmai.com*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 053-112877 , 053-112877-18
ททท. สำนักงานเชียงใหม่ (สำนักงานชั่วคราว)(เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง) 053-276140-2

 

วัดแสนฝาง

แชร์

188 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

No hours available

053-112877

https://www.thai-tour.com/thai-tour/north/chiangmai/data/pic_wat-san-fang.html

8342

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดมหาวัน วัดมหาวัน (รีวิว 10 รายการ)

ห่าง 0.34 กิโลเมตร

ไนท์บาซาร์ เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์ เชียงใหม่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.47 กิโลเมตร

ประตูท่าแพ ประตูท่าแพ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.59 กิโลเมตร

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.60 กิโลเมตร

ริมแม่น้ำปิง ริมแม่น้ำปิง (รีวิว 4 รายการ)

ห่าง 0.65 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.10 กิโลเมตร

วัดเชียงมั่น วัดเชียงมั่น (รีวิว 14 รายการ)

ห่าง 1.11 กิโลเมตร

วัดพันเตา วัดพันเตา (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.14 กิโลเมตร

พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.20 กิโลเมตร

หออินทขิล เสาหลักเมืองเชียงใหม่ หออินทขิล เสาหลักเมืองเชียงใหม่ (รีวิว 1047 รายการ)

ห่าง 1.21 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านแสนฝาง บ้านแสนฝาง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.12 กิโลเมตร

เดอะ สมอล เชียงใหม่ เดอะ สมอล เชียงใหม่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.14 กิโลเมตร

เดอะ ซิกเนเจอร์ โฮเต็ล แอท ท่าแพ เดอะ ซิกเนเจอร์ โฮเต็ล แอท ท่าแพ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.24 กิโลเมตร

บ้านไทย วิลเลจ เชียงใหม่ บ้านไทย วิลเลจ เชียงใหม่ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.25 กิโลเมตร

ดาร์เลย์ โฮเทล เชียงใหม่ ดาร์เลย์ โฮเทล เชียงใหม่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.29 กิโลเมตร

มานาไทย วิลเลจ มานาไทย วิลเลจ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.36 กิโลเมตร

โรงแรม ดุสิต ดีทู เชียงใหม่ โรงแรม ดุสิต ดีทู เชียงใหม่ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.36 กิโลเมตร

ไนท์ บาซ่าร์ เพลส ไนท์ บาซ่าร์ เพลส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.38 กิโลเมตร

โรงแรมกรินทร์ทิพย์ วิลเลจ โรงแรมกรินทร์ทิพย์ วิลเลจ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.39 กิโลเมตร

โรงแรมมานาไทย วิลเลจ โรงแรมมานาไทย วิลเลจ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.40 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ดับเบิ้ลยูบายหวานละมุน ดับเบิ้ลยูบายหวานละมุน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.29 กิโลเมตร

ข้าวซอยอิสลาม เชียงใหม่ ข้าวซอยอิสลาม เชียงใหม่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.37 กิโลเมตร

เดอะกู๊ดวิว เดอะกู๊ดวิว (รีวิว 8 รายการ)

ห่าง 0.55 กิโลเมตร

ร้านอาหารน้ำแม่ปิง ร้านอาหารน้ำแม่ปิง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.61 กิโลเมตร

โอม โอม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.63 กิโลเมตร

เดอะเฮ้าส์บายจินเจอร์ เดอะเฮ้าส์บายจินเจอร์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.69 กิโลเมตร

Forest Bake เชียงใหม่ Forest Bake เชียงใหม่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.74 กิโลเมตร

สามเสนวิลล่า เชียงใหม่ สามเสนวิลล่า เชียงใหม่ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.78 กิโลเมตร

จันทร์ฟอง จันทร์ฟอง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.80 กิโลเมตร

เจ อาหารไทย เจ อาหารไทย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.88 กิโลเมตร