“วัดโทจิ เป็นวัดพุทธในสายชินงอน ชื่อของวัดมีความหมายว่า วัดตะวันออก ซึ่งได้ถูกบันทึกเป็น มรดกโลก”

ก่อตั้งขึ้นตอนต้นของยุคเฮอันหรือหลังจากที่เมืองหลวงของญี่ปุ่นได้ย้ายมาที่เกียวโต (ประมาณปี 700) เป็นวัดซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออก และเมื่อคนละฝั่งกับวัด Saiji ซึ่งวัดนั้นจะอยู่ทางทิศตะวันตก เมื่อดูภาพรวมของเมืองโตเกียว ทั้ง 2 วัดนี้จะขนาบข้างทางเข้าเมืองทางตอนใต้และทำหน้าที่เหมือนเป็นกำแพงก่อนเข้าเมือง วัดโทจินี้ได้รับการบันทึกเข้าเป็นมรดกโลก

ทุกวันที่ 21 ของเดือนจะมีตลาดนัดภายในวัด มีของสินค้ามาวางขายทั้งของมือหนึ่งและของมือสอง


ค่าเข้าชม : 500 เยน (800 เยน หากเปิดให้เข้าชมเจดีย์)
 
เวลาเปิด-ปิด : 8.30 - 17.30 น.(เดือนกันยายน-เดือนมีนาคม: 8.30 - 16.30 น.)
 
วันปิดทำการ : เปิดทุกวัน

วัดโทจิ

แชร์

1 Kujocho,Minami Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture 601-8473 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ต่างประเทศ,ท่องเที่ยว,วัด,สถานที่,วัด

เปิด : 8.30 - 17.30

จ.8.30 - 17.30
อ.8.30 - 17.30
พ.8.30 - 17.30
พฤ.8.30 - 17.30
ศ.8.30 - 17.30
ส.8.30 - 17.30
อา.8.30 - 17.30

75-691-3325

1288

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)