“พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน”

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ก่อเกิดบนที่ดิน จำนวน 80.5 ไร่ ที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์จาก อบต.สุรนารี ทำให้มีการลงทุนโครงการในช่วงที่ผ่านมารวมกว่า 180 ล้านบาท ส่วนสำคัญเกิดจากความสนพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี การสนับสนุน โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และจากการประสานงานของนายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รวมทั้งการสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมา เพื่อการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งถนนและงานภูมิทัศน์ สำหรับหน่วยงานอื่นที่สนับสนุน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานโยธาธิการจังหวัด ททท.นครราชสีมา อบต.สุรนารี เป็นต้น


อัตราค่าเข้าชมพิเศษสำหรับปีการท่องเที่ยว

ผู้ใหญ่ 30 บาท
นักศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี 20 บาท
นักเรียนอนุบาล-ปวช. 10 บาท
ชาวต่างชาติ (Foreigner) 100 บาท
เด็กต่างชาติ (Youth) 50 บาท
พระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ฟรี
ผู้ทุพพลภาพ ฟรี

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

แชร์

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ บ้านโกรกเดือนห้า, อำเภอเมือง 30000 ตำบล สุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,พิพิธภัณฑ์

ปิด

จ.9.00 - 16.00
อ.9.00 - 16.00
พ.9.00 - 16.00
พฤ.9.00 - 16.00
ศ.9.00 - 16.00
ส.9.00 - 16.00
อา.9.00 - 16.00

044 - 370739 - 41

http://www.khoratfossil.org

1175

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 5.22 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ปั้นแต่ง รีสอร์ท ปั้นแต่ง รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.62 กิโลเมตร

ลีลาวดี รีสอร์ท โคราช ลีลาวดี รีสอร์ท โคราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.77 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ยายลังกาปลาเผา ยายลังกาปลาเผา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.83 กิโลเมตร