“พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน”

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ก่อเกิดบนที่ดิน จำนวน 80.5 ไร่ ที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์จาก อบต.สุรนารี ทำให้มีการลงทุนโครงการในช่วงที่ผ่านมารวมกว่า 180 ล้านบาท ส่วนสำคัญเกิดจากความสนพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี การสนับสนุน โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และจากการประสานงานของนายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รวมทั้งการสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมา เพื่อการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งถนนและงานภูมิทัศน์ สำหรับหน่วยงานอื่นที่สนับสนุน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานโยธาธิการจังหวัด ททท.นครราชสีมา อบต.สุรนารี เป็นต้น

 

ไม้กลายเป็นหินคืออะไร?
ไม้กลายเป็นหิน คือ ไม้ในสมัยดึกดำบรรพ์ที่กลายสภาพเป็นหิน เนื่องจากเนื้อไม้เดิมถูกแทนที่ด้วยแร่ธาตุต่างๆ จากสารละลายในน้ำใต้ดิน ไม้กลายเป็นหินที่จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์มีอายุตั้งแต่ประมาณ 10,000 ปี จนถึง 400 ล้านปีก่อน

 

ไม้กลายเป็นหินต่างจากหินอย่างไร?

เนื่องจากไม้กลายเป็นหิน เกิดจากสารละลายแร่ธาตุ ตกผลึกหรือตกตะกอนในช่องว่างหรือแทนที่เนื้อไม้เดิมในระดับโมเลกุล ดั้งนั้น ไม้กลายเป็นหินส่วนใหญ่ จึงหนักเหมือนหินและยังคงมีรูปร่างโครงสร้างของไม้เดิมปรากฎให้เห็น เช่น ลักษณะเสี้ยนไม้ ตุ่มแต่ตาไม้ กิ่งไม้ วงปี รูปร่างท่อนไม้ โดยเฉพาะลักษณะที่เป็นรูพรุนหรือเซลล์ไม้ ที่มีขนาด รูปแบบการจัดเรียงตัวและความหนาของเซลล์แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชนิดไม้ คล้ายลายมือที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคน ลักษณะเฉพาะเช่นนี้ จึงทำให้เราสามารถจำแนกวงศ์ สกุลและชนิดของไม้กลายเป็นหินได้ เหมือนกับจำแนกพรรณไม้ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน

 

ไม้กลายเป็นหิน เป็นฟอสซิลพืชรูปแบบหนึ่ง จึงมีความสำคัญเปรียบเสมือน "กุญแจไขไปสู้โลกในอดีต" และย้อยุคไปถึงเมื่อ 400 ล้านปีก่อน คุณค่าหลักของไม้กลายเป็นหิน คือ ความสำคัญในการศึกษาทางวิชาการต่างๆ เช่น

1.ความสำคัญในทางชีววิทยา พฤกษศาสตร์และบรรพชีวินวิทยา คือ การศึกษาชนิดพืช การจำแนกพืชและวิวัฒนาการของพืชตั้งแต่บรรพกาลจนถึงปัจจุบัน

2.ความสำคัญในทางธรณีวิทยา คือ ช่วยบอกอายุของชั้นหินหรือตะกอน ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดลำดับชั้นหินและเป็นหลักฐานอธิบายปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา เช่น การแยกตัวหรือเคลื่อตัวของทวีปต่างๆ

3.ความสำคัญในทางภูมิศาสตร์ คือ บอกถึงสภาพแวดล้อมของโลกสมัยบรรพบกาลในแต่ละช่วงเวลา เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ (อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ฤดูกาล) พืชพรรณธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลทำนายปรากฏการณ์ธรรมชาติในอนาคตได้

4.หลักฐานสำคัญทางโบราณคดี เช่น การพบเครื่องมือสมัยยุคหินเก่า ที่ทำจากไม้กลายเป็นหินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ให้ชื่อว่า "วัฒนธรรมสูงเนิน"

จากการศึกษาสิ่งประดิษฐ์ที่พบในเมืองร้างของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน แสดงให้เห็นได้ชัดว่าไม้กลายเป็นหิน ถูกนำมาใช้หลายวัตถุประสงค์ ไม้กลายเป็นหินเนื้อชิลิกาสามารถนำมาทำเป็นหัวลูกษร และปลายหอกที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สร้างที่อยู่อาศัย ลูกบอลสำหรับเกม และเครื่องมือต่างๆ ชนพื้นเมืองอื่นๆ ทั่วโลกมีการนำไม้กลายเป็นหินมาใช้ในลักษณะเดียวกัน

5.ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากไม้กลายเป็นหินเป็นสิ่งที่แปลก เป็นประติมากรรมที่สวยงามตามธรรมชาติและมีคุณค่าเสริมสร้างปัญญา การอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินในรูปอุทยานหรือพิพิธภัณฑ์ จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เช่น อุทยานป่าไม้กลายเป็นหินถิงโก รัฐวอชิงตัว สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

6. ด้านสุนทรียศาสตร์ ไม้กลายเป็นหินเป็นของหายาก มีความงดงามทั้งลวดลายและสีสัน จึงดึงดูดให้ถูกนำมาแปรรูป ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น เป็นวัสดุในงานอุตสาหกรรม วัสดุประดับตกแต่งสวนหรือภูมิทัศน์ วัสดุงานอัญมณีหรือเครื่องประดับ วัสดุสะสมแบบของเก่า ซึ่งหากเป็นการใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจของบุคคลหรือส่วนตน จะเป็นความสำคัญที่ไม่เหมาะสม เพราะไม้กลายเป็นหินเป็นซกดึกดำบรรพ์ ที่ควรอนุรักษ์เพื่อส่วนรวบและเป็นโบราณวัตถุ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ

 


อัตราค่าเข้าชมพิเศษสำหรับปีการท่องเที่ยว

ผู้ใหญ่ 30 บาท
นักศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี 20 บาท
นักเรียนอนุบาล-ปวช. 10 บาท
ชาวต่างชาติ (Foreigner) 100 บาท
เด็กต่างชาติ (Youth) 50 บาท
พระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ฟรี
ผู้ทุพพลภาพ ฟรี

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

แชร์

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ บ้านโกรกเดือนห้า, อำเภอเมือง 30000 ตำบล สุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,พิพิธภัณฑ์

เปิด : 9.00 - 16.00

จ.9.00 - 16.00
อ.9.00 - 16.00
พ.9.00 - 16.00
พฤ.9.00 - 16.00
ศ.9.00 - 16.00
ส.9.00 - 16.00
อา.9.00 - 16.00

044 - 370739 - 41

http://www.khoratfossil.org

1708

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 5.22 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ปั้นแต่ง รีสอร์ท ปั้นแต่ง รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.62 กิโลเมตร

สวนทอฝัน สวนทอฝัน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.76 กิโลเมตร

ลีลาวดี รีสอร์ท โคราช ลีลาวดี รีสอร์ท โคราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.77 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ยายลังกาปลาเผา ยายลังกาปลาเผา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.83 กิโลเมตร