“วัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล”

วัดไทยลุมพินี อยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทย ในนามของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และผู้ศรัทธาร่วมทำบุญ ทำสัญญาเช่าที่ดิน จากรัฐบาลเนปาล จำนวน 2 แปลง รวมพื้นที่ 5 เอเคอร์ (13 ไร่เศษ)เป็นระยะเวลา 99 ปี เพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธศาสนา และร่วมเฉลิมฉลอง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี

เจ้าประคุณสมสมเด้จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 และได้ก่อสร้างเสนาสนะในโครงการระยะแรกจนเสร็จ คือ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ

สิ่งก่อสร้าง

  • พระอุโบสถ
  • พระประธานในพระอุโลสถ พระพุทธสุวรรณภูมิศิริโชค บริษัทการบินไทยจำกัด เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ปางสมาธิ ทำด้วยหินหยก
  • กุฏิสงฆ์
  • หอสวดมนต์
  • โรงครัว
  • อาคารรับรองผู้แสวงบุญและสำนักงาน

วัดไทยลุมพินี

แชร์

Lumbini Sanskritik เนปาล 32914 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,วัด

เปิด

https://www.watthailumbini-th.org/

313

จัดทริปของคุณ

Delete all place

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ลุมพินีวัน ลุมพินีวัน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.32 กิโลเมตร