“วัดโพธิ์เอน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี”

วัดโพธิ์เอน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๕ บ้านหนองโกเอน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2483 เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อ “สำนักสงฆ์หนองโกเอน” มีเพียงศาลาปฏิบัติธรรมจำนวน 1 หลัง โดยชาวบ้านหนองโกเอนร่วมกันสร้างขึ้น ได้แก่ นายมา-นางเฉย โพธิ์พันธ์ / นายผัน-นางฟัก พานทอง / นายทุ่น-นางบุญธรรม สกุลพราหมณ์ / นายเฉียบ-นางจวน โพธิ์พันธ์ และนายผวน-นางมะลิ พานทอง

ต่อมาจึงได้รับการจัดตั้งเป็นวัด ซึ่งชาวบ้านหนองโกเอนให้ข้อมูลว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อ  “วัดหนองโกเอน”  ซึ่งเป็นชื่อเดิมของสำนักสงฆ์และเป็นชื่อชุมชน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดโพธิ์เอน” โดยตั้งชื่อตามต้นโพธิ์เก่าแก่ที่อยู่ภายในบริเวณวัด วัดโพธิ์เอนได้รับการรับรองสภาพวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557 วัดโพธิ์เอนมีสถานที่ตั้งติดทางหลวงชนบท เยื้องสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง พื้นที่ฝั่งทิศใต้เป็นซุ้มประตูวัดติดทางหลวงชนบท พื้นที่ทิศเหนือจะเป็นจุดที่จะก่อสร้างพระอุโบสถ พื้นที่ทิศตะวันออกติดไร่อ้อยของนายการันต์ สีแตงสุก พื้นที่ทิศตะวันตกเป็นที่ดินของนายเฉียบ โพธิ์พันธ์


วัดโพธิ์เอน เลาขวัญ

แชร์

หมู่ 9, ตําบลหนองปลิง อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี, 71210 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

419

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)