“วัดกลางบางพระ(หลวงพ่อสมหวัง) ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม”

วัดกลางพระ เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2326 วัดได้ถูกสร้างขึ้นบริเวณที่พระพุทธปฏิมากรจมน้ำ อยู่ตรงกลางระหว่างวัดบางพระกับวัดศรีมหาโพธิ์ จึงเรียกกันว่า "วัดกลางบางพระ" เล่ากันว่า ในปี พ.ศ. 2300 พม่าได้เข้าตีกรุงศรีอยุธยา ทั้งข้าราชบริพารและชาวบ้าน พระพุทธปฏิมากรและต้นศรีมหาโพธิ์ ได้ถูกอพยพทางเรือ จากแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงคลองบางพระ ระหว่างทางเกิดพายุทำให้เรือล่ม พระพุทธปฏิมากรจมน้ำ ส่วนต้นศรีมหาโพธิ์ลอยไปตามน้ำ จากคลองบางพระไปจนถึงตำบลศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นพื้นที่ดอน ต้นศรีมหาโพธิ์จึงได้เติบโต ณ ที่แห่งนี้

ประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อสมหวัง
หลวงพ่อสมหวัง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ วัดกลางบางพระ จัดสร้างขึ้นโดยความดำริของพระครูสุนทรวุฒิคุณ (หลวงพ่อพุฒ สุนฺทโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระตามนิมิตคำบอกกล่าวของเทวดา ผู้รักษาดูแลองค์หลวงพ่อทับทิม พระประธานในอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา เป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วไป หลวงพ่อพุฒได้นิมิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2525 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ ท่านได้เล่าตามนิมิตให้ฟังว่า
 
เทวดาผู้รักษาดูแลองค์หลวงพ่อทับทิมพระประธานในอุโบสถ ได้เข้ามานั่งในสถานที่อันควรพร้อมกับกราบนมัสการ แล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นเทวดาผู้รักษาพระประธานในอุโบสถของอารามนี้ ซึ่งเป็นอารามเก่า มีนามอันเป็นมงคลว่า “วัดกลางบางพระ ตำบลบางพระ” สมควรที่จะได้สร้างพระพุทธรูปไว้ในใจกลางของชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบไหว้บูชา พร้อมกับให้สร้างไว้กลางแจ้ง ตามหลักของวิชามหาจตุรธาตุ (วิชาธาตุ 4)ขนาดของพระพุทธรูปมีปรากฏอยู่ในตำราเก่า (วิชาธาตุ 4) บนหอสวดมนต์แล้ว เมื่อสร้างเสร็จให้นำพระพุทธรูปเก่าองค์ประธานบนหอสวดมนต์บรรจุไว้ด้านในองค์พระด้วย ต่อไปในกาลข้างหน้า วัดนี้จะได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกชั้นวรรณะและจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป” เสร็จแล้วเทวดาผู้นั้นก็กราบนมัสการอีกครั้งแล้วจากไป
 
หลวงพ่อพุฒจึงถือเอานิมิตนี้ เป็นฤกษ์แห่งการเกิดขึ้นของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ได้นำมาบอกกล่าวคณะสงฆ์ และคณะกรรมการ ตามคำบอกล่าวของเทวดา ผู้รักษาดูแลองค์พระประธานนั้น ซึ่งคณะสงฆ์และคณะกรรการพร้อมด้วยประชาชนชาวบ้านทั้งหลาย เมื่อได้ทราบนิมิตอันเป็นมงคลเช่นนี้ ก็แช่ซ้องอนุโมทนาสาธุการและเห็นดีด้วยในการจัดสร้างพระพุทธรูปกลางชุมชนในครั้งนี้โดยทั่วกัน จากนั้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนผู้ทราบข่าวอันเป็นมงคลนี้ พระพุทธรูปขนาดใหญ่จึงถูกสร้างขึ้น ในขนาดความพอดีที่เทวดากำหนด ตามหลักวิชามหาจตุรธาตุ(วิชาธาตุ 4) เพื่อให้องค์ประกอบแห่งธาตุทั้ง 4 ประสานรวมตัวกันตามหลักวิชาโบราณธาตุ 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ เพื่อการก่อกำเนิดเกิดเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์อานุภาพปาฏิหาริย์อย่างยิ่งยวด ด้วยพลังแห่งพุทธคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้กราบไหว้บูชา ให้ผู้มีความศรัทธาสัมฤทธิ์ผลสมหวัง สำเร็จ ทุกประการ อีกทั้งยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชน ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2525 องค์หลวงพ่อสมหวังเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย(สะดุ้งมาร) ลักษณะการสร้างแบบก่ออิฐปูนปั้น ประดับด้วยกระเบื้องสีน้ำตาล มีหน้าตักขนาดความกว้าง 15 เมตร 39 เซนติเมตร มีความสูงขนาด 30 เมตร 39 เซนติเมตร เมื่อดำเนินการสร้างเสร็จ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปเก่าองค์ประธานบนหอสวดมนต์ บรรจุไว้ด้านในองค์หลวงพ่อสมหวัง พร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งหลวงพ่อพุฒได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และองค์จำลองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย อีกทั้งวัตถุธาตุมงคลต่างๆที่หลวงพ่อพุฒได้สะสมไว้ตั้งแต่สมัยเดินธุดงค์ ที่รับมาจากครูบาอาจารย์ มาบรรจุไว้ในองค์หลวงพ่อสมหวังอีกด้วย
 
เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล แก่ผู้มากราบไหว้ขอพร ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2527 ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 5 ปีชวด โดยพระเกจิอาจารย์และพระคณาจารย์ ผู้ทรงวิทยาคมจากทั่วประเทศ มาทำการพุทธาภิเษกพร้อมบรรจุแผ่นชนวนมงคลเป็นจำนวนมากลงในพระอุระขององค์พระพุทธรูปหลวงพ่อสมหวัง ในคราวนั้นด้วย
 
เหตุการณ์ความอัศจรรย์ในวันพุทธาภิเษกนั้น เป็นที่เลื่องลือวิพากษ์วิจารณ์กล่าวขานกันมาจนทุกวันนี้ กล่าวคือ ในขณะที่ทำพิธีนั้น ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้น 3 ครั้ง 3 ครา บ่งบอกถึงความปาฏิหาริย์อันยิ่งยวดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นั้น
เดิมทีนั้นชาวบ้านเรียกหลวงพ่อสมหวังกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” เพราะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อใหญ่ ได้มีประชาชนมากราบสักการะขอพร บนบานสานกล่าวกันเป็นจำนวนมาก พร้อมกับสมหวังดังตั้งใจตามที่มาขอพรกันไว้ จึงมาทำการแก้บนกันอย่างมาก พร้อมกับขนานนามท่านว่า“หลวงพ่อสมหวัง” นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 เป็นต้นมา
 
ปัจจุบันทางวัดได้หล่อองค์จำลองไว้ที่ด้านหน้าขององค์ใหญ่เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ผู้มีความเคารพศรัทธาได้กราบสักการบูชา ปิดทองและขอพร พร้อมกันนี้ ยังเปิดโอกาสให้เขียนแผ่นดวง “ ยันต์มหาพิชัยสงคราม ” (ยันต์พลิกชีวิต) พร้อมจารึกชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด บรรจุฝากดวงกับองค์หลวงพ่อสมหวัง(ช่องด้านหน้าที่ฐานองค์ใหญ่) เพื่อความเป็นสิริมงคล แก้ปีชง แคล้วคลาดปลอดภัย ร่วมเย็นเป็นสุข กับท่านทั้งหลายที่มีโอกาสเดินทางมากราบสักการะขอพรองค์หลวงพ่อสมหวัง (ซึ่งมีที่นี่ที่เดียว) ที่เปิดโอกาสให้บรรจุฝากดวงกับพระประธานองค์ใหญ่และมีชื่อวัดว่า “วัดกลางบางพระ” มีชุมชนที่ตั้งวัดชื่อว่า “ตำบลบางพระ” อยู่ใน “อำเภอนครชัยศรี” ซึ่งเป็นเมืองอันสง่างามด้วยชัยชนะแห่งความดี และตั้งอยู่ในจังหวัด “นครปฐม” ซึ่งเป็นเมืองแรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ยังประเทศไทยตามตำนาน จึงได้ชื่อว่า “ปฐมนครแห่งพระพุทธศาสนา” จัดว่าเป็นมงคลที่สุดสำหรับชีวิต ที่ได้ “ฝากดวงกับองค์หลวงพ่อสมหวัง” ฝากดวงไว้กับองค์พระประธานหลวงพ่อสมหวัง สมดังปรารถนา เงินทองไหลมา นะชาลีติ กิจการก้าวหน้า แคล้วคลาดปลอดภัย ค้าขายร่ำรวย เฮงตลอดปี ดีตลอดไป.
บันทึกการแก้บน องค์หลวงพ่อสมหวัง
 
จากที่ชาวบ้านและประชาชนได้มาบนบานสานกล่าว องค์หลวงพ่อสมหวัง นับตั้งแต่พุทธศักราช 2534 เป็นต้นมา ความเชื่อและความศรัทธาได้มีมากขึ้นตามลำดับ จากตำบลสู่อำเภอ จากอำเภอสู่จังหวัด จากจังหวัดสู่ระดับภาค จากระดับภาคขึ้นสู่ระดับประเทศ จนเป็นที่เลื่องลือด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์หลวงพ่อสมหวัง ในความสำเร็จ สมหวังดังที่บนบานสานกล่าวไว้ ของที่นำมาแก้บนนั้น มีจำนวนมากหลากหลายตามความเชื่อ เป็นต้นว่า หัวหมู ไก่ เป็ด ไข่ ภาพยนตร์ ลิเก ละครรำ อาหารคาวหวาน ผลไม้นานาชนิด ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ในหนึ่งวันจะมีผู้มาขอลงทะเบียนแก้บนอย่างน้อยไม่เกิน 20ราย อย่างมากถึงขนาด 200 รายต่อวัน (ในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดจะมีมาก) ซึ่งส่วนมากจะมอบของแก้บนส่วนหนึ่งให้กับทางวัดเพื่อนำไปบริจาคให้กับ โรงเรียน โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา วัด สำนักสงฆ์ ศูนย์เด็กพิการประจำจังหวัด ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกชั้นวรรณะ ตามนิมิตคำบอกกล่าวของเทวดา ที่กล่าวกับหลวงพ่อพุฒไว้ในอดีต และเพื่อเป็นทานบารมีแก่ผู้ร่วมอนุโมทนาบุญสืบไป
ปัจจุบัน วัดกลางบางพระได้กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลถวายองค์หลวงพ่อสมหวังในวันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปี (ซึ่งตรงกับวันรับนิมิตจากเทวดาในการจัดสร้างองค์หลวงพ่อสมหวัง) เพื่อทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร และพิธีทำบุญแจกทานให้กับผู้ยากไร้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อสมหวัง โดยทั่วกัน

วัดกลางบางพระ หลวงพ่อสมหวัง

แชร์

วัดกลางบางพระ(หลวงพ่อสมหวัง) ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด

ปิด

จ.8.00 - 17.00
อ.8.00 - 17.00
พ.8.00 - 17.00
พฤ.8.00 - 17.00
ศ.8.00 - 17.00
ส.8.00 - 17.00
อา.8.00 - 17.00

099 594 9959

660

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดบางพระ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ หลวงพ่อเปิ่น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.37 กิโลเมตร

ดูบัว คาเฟ่ ฟาร์ม ดูบัว คาเฟ่ ฟาร์ม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.77 กิโลเมตร

วัดศรีมหาโพธิ์ วัดศรีมหาโพธิ์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 4.18 กิโลเมตร

ตลาดน้ำวัดลำพญา ตลาดน้ำวัดลำพญา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.33 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านสวน รีสอร์ท วัดกลาง บางพระ บ้านสวน รีสอร์ท วัดกลาง บางพระ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.58 กิโลเมตร

บ้านสวนโฮมสเตย์ วัดกลาง บางพระ บ้านสวนโฮมสเตย์ วัดกลาง บางพระ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.26 กิโลเมตร

โบ๊ทเฮ้าส์ บูทีค ริเวอร์ไซต์ โบ๊ทเฮ้าส์ บูทีค ริเวอร์ไซต์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.69 กิโลเมตร

เพ็ญสุข รีสอร์ท เพ็ญสุข รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.15 กิโลเมตร

เรือนไม้ ชายน้ำ เรือนไม้ ชายน้ำ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.97 กิโลเมตร

หม่อมไฉไล ริเวอร์ รีทรีท หม่อมไฉไล ริเวอร์ รีทรีท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.24 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ดูบัว คาเฟ่ ฟาร์ม ดูบัว คาเฟ่ ฟาร์ม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.77 กิโลเมตร

Mooyoo Cafe มูยู่คาเฟ่ Mooyoo Cafe มูยู่คาเฟ่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.10 กิโลเมตร

Tree and Tide Riverside Cafe Tree and Tide Riverside Cafe (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.53 กิโลเมตร