วัดไทยนครปฐม

2184
วัดไทยนครปฐม วัดสวยๆ น่าเที่ยว นครปฐม
พระปฐมเจดีย์ เป็นพระมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย การที่ได้ชื่อว่าพระปฐมเจดีย์นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ทรงสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นพระเจดีย์เก่ากว่าพระเจดีย์อื่น ๆ ในประเทศสยาม
 สันนิษฐานว่าสร้างสมัยทวาราวดี ตั้งอยู่ที่เมืองนครไชยศรีในสมัยก่อน ปัจจุบันอยู่ในอำเภอเมืองนครปฐม จากเอกสารเก่าที่บันทึกเรื่องนี้ไว้มีประวัติว่า พระปฐมเจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๕๐๐ ก็มี พ.ศ. ๑๐๐๐ ก็มี พ.ศ. ๑๑๘๕ ก็...
ดูเพิ่มเติม
  วัดไร่ขิง หรือ วัดมงคลจินดาราม ตั้งอยู่ที่อำเภอสามพรานห่างจากกรุงเทพฯ 32 กม. มีทางเข้า 3 ทาง คือ ทางแยกหน้าสถานี ตำรวจโพธิ์แก้ว ทางแยกหน้าสวนสามพราน และทางแยกพุทธมณฑลสาย 5 วัดไร่ขิง เป็นวัดราษฎร์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2334 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) เรียกชื่อวัดตามชื่อตำบล เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ได้อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาปูนมาประดิษฐานไว้ที่วัดไร่ขิงด้วย ปัจจุบันชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อวัดไร่ข... ดูเพิ่มเติม
วัดพระประโทณเจดีย์สันนิษฐานว่าการสร้างครั้งแรกสร้างขึ้นในสมัยทวารวดี ห่างจากที่ตั้งวัดปัจจุบัน ไปทางทิศเหนือขององค์พระประโทณเจดีย์ประมาณ 1,200 เมตร 
วัดพระประโทณเจดีย์ปัจจุบันสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2324 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือขององค์พระประโทณเจดีย์ประมาณ 20 เมตร สันนิษฐานว่าย้ายมาจากที่เดิมเมื่อ 200 ปีเศษ เพราะมีกุฏิโบราณหลังหนึ่งจารึกตัวหนังสือและตัวเลขด้วยปูนบอกว่าซ่...
ดูเพิ่มเติม
วัดศรีมหาโพธิ์ อยู่ห่างจาก ทางแยกของทางหลวงหมายเลข 4 เลี้ยวขวาเข้าอำเภอ นครชัยศรี ไป 15 กม. ระหว่างทางจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะจนถึงตัววัด สถานที่น่าสนใจ อันดับแรก คือ วิหารหลวงพ่อแดง มีพระนอน (ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อแดง) ประวัติจาก ลุงลำยอง (คนดูแลวัด ชั่วคราว) เล่าให้ผมฟังว่า หลวงพ่อแดงนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก นับแต่สมัยพระเจ้าเอกาทศรถ ประมาณ 392 ปี เห็นจะได้ มีพระลอยทวนลำน้ำมา ชาวบ้านจึงอัญเชิญมาประด... ดูเพิ่มเติม
วัดศรีษะทอง ตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัด สร้างขึ้นจากการร่วมแรงรวมใจของชาวบ้าน ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวลาว ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมของชาวลาวเวียงจันทร์และชุชมใกล้เคียง มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ที่แห่งนี้จึงเต็มไปด้วยโบราณวัตถึและโบราณสถานสำคัญมากมาย 
จุดเด่นของวัดศรีษะทองมี "พระราหูขนาดใหญ่" ให้สักการะบูชาและมีความเชื่อกันว่า หากใครได้ไหว้พระ...
ดูเพิ่มเติม
วัดใหม่สุปดิษฐาราม ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 บ้านกลาง ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วัดตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะนั้น (พ.ศ.2438) ทรงจัดการปกครองประเทศเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลโดยพระยามหาเทพ ดำรงตำแหน่งข้าหลวงมณฑลนครชัยศรีเป็นคนแรก ซึ่งในมณฑลนครชัยศรีนั้นประกอบด้วย เมืองสุพรรณ, เมืองสมุทรสาคร เเละเมืองนครชัยศรี
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ...
ดูเพิ่มเติม
วัดบางพระ ชื่อเดิมคือ วัดปากคลองบางพระ สังกัดมหานิกายอยู่ในการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่วัด 31 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา และธรณีสงฆ์ 22 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา
วัดบางพระ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.2220 จัดอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างที่แน่ชัดเพราะคนในยุคนั้นมิได้มีการบันทึกกัน ที่นำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในปัจจุบันก็คือภาพจิตกรรมฝ...
ดูเพิ่มเติม
วัดกลางพระ เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2326 วัดได้ถูกสร้างขึ้นบริเวณที่พระพุทธปฏิมากรจมน้ำ อยู่ตรงกลางระหว่างวัดบางพระกับวัดศรีมหาโพธิ์ จึงเรียกกันว่า "วัดกลางบางพระ" เล่ากันว่า ในปี พ.ศ. 2300 พม่าได้เข้าตีกรุงศรีอยุธยา ทั้งข้าราชบริพารและชาวบ้าน พระพุทธปฏิมากรและต้นศรีมหาโพธิ์ ได้ถูกอพยพทางเรือ จากแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงคลองบางพระ ระหว่างทางเกิดพายุทำให้เรือล่ม พระพุทธป... ดูเพิ่มเติม
วัดปรีดาราม (ยายส้ม)ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ณ ดินแดนศรีทวาราวดี เมืองแห่งพระปฐมเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ซึ่งมีตำนานประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ที่สุดนับด้วยพันปีของสุวรรณภูมิ ได้ปรากฏกำเนิดยอดแห่งเกจิอาจารย์ เป็นที่ศรัทธาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านทุกระดับชั้นมีมานานนับเนื่องหลายร้อยรูป จนมาถึงปัจจุบันก็ปรากฏ “หลวงพ่อไสว ฐิตวณฺโณ” ปรากฏบุญญฤทธิ์บารมีโดดเด่นลือลั่นไปทั...
ดูเพิ่มเติม
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่)  เนื้อที่ของวัดโดยประมาณมีจำนวน  2  ไร่  ติด “แม่น้ำท่าจีน”  หรือ  “แม่น้ำนครชัยศรี”  ด้านหลังติดซอยเทียนดัด-คลองใหม่  ถนนเพชรเกษม
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ.2548  ถือได้ว่าเป็นวัดที่อยู่ในนิกายมหายานแห่งเดียวของจังหวัดนครปฐม  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร...
ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง