ทริปใกล้เคียง 'โตเกียว'

ท่องเที่ยว 'อะดะจิ'

: 2241วัดทึซิกิ

วัดทึซิกิ

วัดเก่าแก่ตั้งแต่ปี1617

665
ทริปของคุณ