ทริปใกล้เคียง 'กาฬสินธุ์'

ท่องเที่ยว 'อำเภอคำม่วง'

: 3306กลุ่มทอผ้าแพรวา บ้านโพน

กลุ่มทอผ้าแพรวา บ้านโพน

ผ้าแพรวาเอกลักษณ์เฉพาะ ชาวผูไท ผ้าไหม ผ้าแพรวา มีหลากหลายสี ตามต้องการของตลาด

3201
ทริปของคุณ