ทริปใกล้เคียง 'กาฬสินธุ์'

ท่องเที่ยว 'อำเภอคำม่วง'

: 1734กลุ่มทอผ้าแพรวา บ้านโพน

กลุ่มทอผ้าแพรวา บ้านโพน

ผ้าแพรวาเอกลักษณ์เฉพาะ ชาวผูไท ผ้าไหม ผ้าแพรวา มีหลากหลายสี ตามต้องการของตลาด

2699
ทริปของคุณ