ทริปใกล้เคียง 'ลพบุรี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอท่าหลวง'

: 2177วัดหนองกระสังข์ ท่าหลวง

วัดหนองกระสังข์ ท่าหลวง

วัดหนองกระสังข์ ท่าหลวง, หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

757
ทริปของคุณ