สถานที่ท่องเที่ยว

ลพบุรีโบราณสถาน ย้อนยุค น่าเที่ยว

 5156

10 จุดน่าเที่ยวเช็คอิน ย้อนยุคเมืองลพบุรี

1

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2209 เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ณ เมืองลพบุรี แบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน กำแพงพระราชวังก่ออิฐถือปูนมีใบเสมาเรียงรายบนสันกำแพงมีซุ้มประตูทั้งหมด 11 ประตู ประตูทางเข้าเป็นทรงจตุรมุขมีช่องทางเข้าโค้งแหลม ตรงจั่วซุ้มประตูตกแต่งลายกระจังปูนปั้นที่วิวัฒนาการมาจากดอกบัว ที่ซุ้มประตูและกำแพงพระราชฐา... ดูเพิ่มเติม
2

พิพิธัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

พิพิธัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นในพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งที่ 3 ของประเทศไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ฯ ลพบุรี ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2466แบ่งอาคารจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ฯ เป็น 4 อาคาร คือ 1. พระที่นั่งพิมานมงกุฏ 2. พระที่นั่งจันทรพิศาล 3. หมู่ตึกพระประเทียบ(อาคารชีวิตไทยภาคกลาง) 4. พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่  ... ดูเพิ่มเติม
3

บ้านหลวงรับราชทูต

บ้านหลวงรับราชทูต
บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านหลวงวิชาเยนทร์) ตั้งอยู่บนถนนวิชาเยนทร์ ห่างจากปรางค์แขกประมาณ 300 เมตร ทางทิศเหนือของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทูตจากประเทศฝรั่งเศสชุดแรกที่เข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2228 ได้พัก ณ สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า บ้านหลวงรับราชทูต และเนื่องจากสถานที่นี้เป็นที่พำนักของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ขุนนางสำคัญในสมัยนั้นด้วย ในภายหลังจึงได้ชื่อว่า "บ้านวิชาเยนทร์" อ... ดูเพิ่มเติม
4

เทวสถานปรางค์แขก

เทวสถานปรางค์แขก
เทวสถานปรางค์แขก
เทวสถานปรางค์แขก หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า "ปรางค์แขก" อยู่ใกล้ตลาดสด เขาตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นการสร้างแบบศิลปะเขมร มีลักษณะแบบพะโค นับได้ว่าเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ทีสุดของจังหวัดลพบุรี มีอายุราว ศตวรรษที่ 15 มีลักษณะเป็นพระปรางค์สามองค์เรียงกัน ปรางค์องค์กลางสูงใหญ่กว่าปรางค์ที่ขนาบข้างทั้งสองสองข้าง  หลักฐานยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรื่องในอดีต คือ บริเวณแห่งนี้แต่เดิม ก่อด้ว... ดูเพิ่มเติม
5

พระปรางค์สามยอด

พระปรางค์สามยอด
พระปรางค์สามยอด
พระปรางค์สามยอด ตั้งอยู่บนเนินดินด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬ ตำบล ท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมติดต่อกัน พระปรางค์สามยอดเป็นศิลปะเขมรแบบบายน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างด้วยศิลาแลง หินทรายและตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม ตรงซุ้มประตูเดิมคงมีทับหลัง แต่ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน คือ เสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชันเข่าในซุ... ดูเพิ่มเติม
6

ศาลพระกาฬ

ศาลพระกาฬ
ศาลพระกาฬ
ศาลพระกาฬ ตั้งอยู่ริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออกพระปรางค์สามยอด ตำบลท่าหิน เป็นเทวสถานเก่าของขอม สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง จึงเรียกกันมาแต่ก่อนอีกชื่อหนึ่งว่า "ศาลสูง" ที่ทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ทำด้วยศิลาทราย 1 แผ่น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 วางอยู่ติดฝาผนังวิหารหลังเล็ก ชั้นบน ณ ที่นี่ได้พบหลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยม จารึกอักษรมอญโบราณ ส่วนด้านหน้าเป็นศาลที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2... ดูเพิ่มเติม
7

วัดนครโกษา

วัดนครโกษา
วัดนครโกษา
วัดนครโกษา ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสถานีรถไฟ ด้านตะวันออกใกล้กับศาลพระกาฬ ภายในท้องตำบนท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นศาสนสถานที่สร้างทับซ้อนกันหลายสมัย แต่เดิมเป็นเทวสถานของขอม พระปรางค์สมัยลพบุรีในราวพุทธศตวรรษที่ 17 อยู่ด้านหน้า แต่พระพุทธรูปปูนปั้นแบบอู่ทอง บนปรางค์นั้นคงสร้างขึ้นภายหลัง แลยังพบเทวรูปขนาดใหญ่ มีร่องรอยดัดแปลงเป็นพระพุทธรูป 2 องค์ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่... ดูเพิ่มเติม
8

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี เป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของลพบุรี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยลพบุรียังเป็นเมืองละโว้ โดยได้มีการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมาจึงเป็นที่รวมของศิลปะหลากสมัยอันปรากฏอยู่ตามองค์ปรางค์และวิหารที่กระจายอยู่ในพื้นที่ราว 20 ไร่ ประวัติ นับแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยา ตามเมืองสำคัญมักมีคติการสร้างวัดมหาธาตุไว้กลางเมืองเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์ฝ่ายคามวาสี ... ดูเพิ่มเติม
9

วัดบันไดหิน

วัดบันไดหิน
วัดบันไดหิน
วัดบันไดหิน นี้สร้างในสมัยพระนารายณ์มหาราช ซึ่งในปัจจุบัน ในวัดมีวิหารที่เหลือเพียงพนังสองด้าน  มีประตูหน้าต่างที่เป็นศิลปะ ที่นิยมกันในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในวิหารได้มีการพบพระเครื่องเป็นพระนาคปรกเนื้อชิ้นเป็นจำนวนมาก เรียกกรุนี้ว่า กรุวัดบันได้หิน และเรียกพระนาคปรกเหล่านี้ว่า พระนาคปรกวัดบันได้หิน   วัดบันไดหินนี้สร้างขึ้นในพระนารายณ์มหาราช... ดูเพิ่มเติม
10

พระที่นั่งไกรสรสีหราช

พระที่นั่งไกรสรสีหราช
พระที่นั่งไกรสรสีหราช
พระที่นั่งไกรสรสีหราช สร้างขึ้นในปีใดในรัชกาลของพระองค์ใดไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการที่พระองค์ได้ทรงต้อนรับ พระราชอาคันตุกะจากประเทศฝรั่งเศส ณ พระที่นั่งใน พ.ศ. 2228 จึงเป็นหลักฐานที่แน่ชัดว่าพระที่นั่งเย็นได้สร้างก่อน พ.ศ. 2228 องค์พระที่นั่งตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลชุบศรซึ่งในสมัยโบราณเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีเขื่อนหินถือปูนล้อมรอบ สภาพปัจจุบันเหลือแต่ผนัง เครื่องบน หักพังหมดแล้ว ลักษณะทางสถาปัตยกรร... ดูเพิ่มเติม

ทริปทั้งหมด

ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม


ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง