ทริปใกล้เคียง 'ร้อยเอ็ด'

ท่องเที่ยว 'อำเภอธวัชบุรี'

: 3296ปรางค์กู่ หรือปราสาทหนองกู่

ปรางค์กู่ หรือปราสาทหนองกู่

ชมวัตถุโบราณที่มีความเก่าแก่

1681
บ้านหวายหลึม

บ้านหวายหลึม

วิถีชีวิต ทอผ้าไหม จำหน่ายหัตกรรมพื้นบ้าน

1343
ทริปของคุณ